Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Malta
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Firma w Unii Europejskiej, firma w UE

Jak założyć firmę w krajach Unii? Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Unii Europejskiej?

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie prowadzić działalność gospodarczą na terenie UE. Ograniczeniom podlega tylko rynek pracy ponieważ niektóre kraje tzw. starej Unii wprowadziły okresy przejściowe, w czasie których obywatele "nowej unii" aby się zatrudnić, muszą uzyskać pozwolenie na pracę. Przy czym zakładając własną firmę, można te przepisy obejść.

Każde z państw członkowskim ma własne przepisy. Różni się prawie wszystko: kompetencje urzędników, miejsce i sposób rejestrowania działalności, wysokość kapitału zakładowego spółki, ubezpieczenia społeczne i systemy podatkowe. Obsługę podatkową i księgową zapewni biuro rachunkowe Katowice co pozwoli tobie skupić się na prowadzeniu działalności.

Zakładając działalność gospodarczą w krajach Unii Europejskiej przedsiębiorca musi rozpocząć od zdobycia pozwolenia na pobyt w danym kraju. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą zakładać firmy w dowolnym kraju Unii. Mogą założyć firmę na: Cyprze, Malcie, w: Czechach, Słowacji, Holandii, Rumunii, Bułgarii, Danii.

Do poruszania się po krajach Unii wystarczy polski dowód osobisty, lecz do tego, by zatrzymać się w nich na dłużej niż trzy miesiące trzeba zarejestrować swój pobyt w magistracie.

Dopiero teraz można rozpocząć rejestrację firmy. Pomocą w tych działaniach będzie przewodnik po systemach prawnych krajów Unii zaprezentowany w tym miejscu.