Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółek w Bahrajnie

Bahrajn Limited Liability Company (LLC) oferuje obcokrajowcom brak podatek od osób prawnych wraz z innymi zwolnieniami podatkowymi. Cudzoziemcy mogą posiadać 100% udziałów w LLC. Prawem właściwym dla wszystkich spółek jest dekret nr 21 z 2001 r. Jest on również znany jako "Promulgating the Commercial Companies Law" z roku 2001 (CCL). Cudzoziemcy pragnący posiadać 100% udziałów w LLC muszą powstrzymać się od prowadzenia działalność na terenie Bahrajnu. Inaczej wygląda to po założenie spółki Katowice wtedy cudzoziemcy mogą posiadać 100% udziałów. Wiele rodzajów działalności gospodarczej na terenie Bahrajnu może wymagać posisadania 51% udziałów przez obywateli Bahrajnu.

Firma Bahrain Limited Liability Company (LLC) ma następujące zalety:
100% własności zagranicznej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaangażowana wyłącznie w działalność gospodarczą poza Bahrajnem może być w 100% własnością obcokrajowców
Bez podatków: LLC i ich akcjonariusze nie podlegają żadnemu rodzajowi opodatkowania. Jednak osoby mieszkające w krajach opodatkujących dochody globalne muszą ujawniać wszystkie dochody swoim rządom.
Jeden akcjonariusz, który kontroluje firmę
Niski minimalny kapitał akcyjny: obecnie minimalny kapitał zakładowy to 2660 USD

Bahrain LLC informacje prawne
Nazwa firmy nie może być podobna do żadnej innej firmy lub podmiotu prawnego w Bahrajnie. Nazwa firmy LLC może kończyć się dodatkiem "Limited" lub używać skrótu "LLC".

Różne rodzaje firm
Cudzoziemcy mają możliwość utworzenia trzech różnych rodzajów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. SPC - Single Person Company, która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością dla jednego właścicieli. Wymagany jest tylko jeden udziałowiec, który sam zarządza spółką. Nazwa firmy musi kończyć się słowami "Single Person Company" lub skrótem "S.P.C.". Cudzoziemcy, którzy są osobą fizyczną, albo pojedynczą osobą prawną, mogą utworzyć SPC w Bahrajnie. Jedynymi zakazami rodzajów działalności gospodarczej są usługi bankowe, ubezpieczeniowe i finansowe. SPC mogą angażować się zarówno w działalność lokalną, jak i międzynarodową.

2. WLL - skrót oznaczający "With Limited Liability", który przypomina Europejską GmbH i SaRL. Prawo wymaga co najmniej dwóch akcjonariuszy i dwóch dyrektorów. Ponadto wymagany jest lokalny menedżer, który zwykle jest sekretarzem firmy. WLL nie mogą prowadzić działalności bankowej lub ubezpieczeniowej ani inwestować funduszy w imieniu osób trzecich.

3. BSC - skrót nazwy "Bahrain Shareholding Company" przypominające spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podobnie jak WLL, wymaganych jest co najmniej dwóch akcjonariuszy i członków zarządu wraz z zarządcą rezydentem. Jest to publiczna spółka akcyjna, idealna dla dużej liczby inwestorów dla dużych projektów. Minimalny kapitał zakładowy wynosi 663 000 USD i co najmniej 50 akcjonariuszy. Wymagana jest również rada dyrektorów z co najmniej trzema członkami. Wszystkie akcje są sprzedawane publicznie, a firma może być notowana na giełdzie w Bahrajnie.

Wszystkie trzy zapewniają ograniczoną odpowiedzialność akcjonariuszom i mogą być w 100% własnością zagraniczną.

Proponowana nazwa firmy może być zastrzeżona przez rejestr spółek w Bahrajnie. Wszystkie dokumenty założycielskie są składane w rejestrze spółek. Po złożeniu, dane firmy muszą zostać opublikowane w dzienniku ustaw. Przygotowanie dokumentów i zarejestrowanie ich przez rejestr spółek może zająć do dwóch tygodni.

Minimalnie wymaganych jest dwóch akcjonariuszy, którzy tworzą spółkę z o.o., z wyjątkiem spółki jednoosobowej (SPC). Akcjonariusze mogą mieszkać w dowolnym miejscu na świecie i być obywatelami dowolnego kraju. Udziałowcy rezydenci nie są wymagani.

Do powołania spółki potrzeba dwóch dyrektorów. Większość firm powołuje trzech dyrektorów, aby uniknąć problemów podczas głosowania. Dyrektorzy mogą być obywatelami dowolnego kraju i nie muszą mieszkać w Bahrajnie. Nie ma wymogu dla posiadania dyrektora rezydenta. Jedynym wymaganym urzędnikiem, którego musi powołać spółka, jest sekretarz, który pełni funkcję managera.

Spółka musi posiadać lokalny adres siedziby. Obcokrajowcy najczęsciej korzystają z adresu biura swojego prawnika lub księgowego.

Nie ma podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od zysków kapitałowych, podatku potrącanego u źródła, podatku od darowizn, podatku od nieruchomości ani podatku od spadków. Jedyne podatki płacą firmy przemysłu paliwowego: produkcja ropy, rafinerie i firmy dystrybucyjne.

Nazwiska i obywatelstwo dyrektorów i akcjonariuszy są zawarte w rejestrach publicznych.