Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółek na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych

Brytyjskie Wyspy Dziewicze (BVI) są popularne do rejestracji międzynarodowych firm handlowych. Firmy są zwykle używane przez klientów, którzy chcą prowadzić działalność międzynarodową z bezpiecznej, zwolnionej z podatku i poufnej lokalizacji. Spółka Limited Liability Company (LLC) to spółkę offshore z ograniczoną odpowiedzialnością, bez lokalnych podatków.

Ustawa o spółkach z 2004 r. reguluje tworzenie, akceptowalne działania i likwidację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Najbardziej popularną wśród obcokrajowców jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC). Cudzoziemcy mogą posiadać 100% udziałów w spółkach LLC z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Spółka IBC jest idealna do angażowania się w założenie spółki z o.o. Katowice.

Spółka LLC z BVI oferuje wiele korzyści, takich jak:
- cudzoziemcy mogą posiadać wszystkie udziały w LLC,
- na spółkę LLC nie są nakładane podatki,
- tylko kwoty wniesione na kapitał zakładowy są narażone na zobowiązania wierzycieli LLC,
- potrzebny jest jeden akcjonariusz, który może być rónocześnie jedynym dyrektorem spółki,
- brak publicznych rejestrów zawierających nazwiska dyrektorów lub udziałowców,
- spółka może emitować akcje na okaziciela dla zapewnienia większej prywatności,
- brak kapitału minimalnego kapitału zakładowego,
- nie ma obowiązaku składania sprawozdań finansowych i przeprowadzania audytów.

Każda spółka LLC musi wybrać nazwę różniącą się od nazw innych spółek z Brytyjskich Wysp Dziewiczych. Wszystkie rodzaje spółek (ograniczone akcjami lub gwarancjami) muszą używać w swojej nazwie słów: "Corporation", "Limited", "Incorporation", "Sociedad Anonima" lub odpowiednich skrótów.

Spółka LLC może emitować akcje, podczas gdy akcjonariusz ma ograniczoną odpowiedzialność. Oznacza to, że akcjonariusze nie odpowiadają z długi spółki LLC. Ustawa o spółkach wyraźnie stwierdza, że spółka LLC ma odrębną tożsamość prawną od akcjonariuszy. Dlatego wierzyciel LLC nie może pozwać akcjonariusza za długi spółki. Jednakże, jeżeli akcjonariusz działał w imieniu spółki, gdy spółka zaciągnęła zobowiązania, wierzyciel może wnieść pozew przeciwko akcjonariuszowi osobiście za długi spółki.

Na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych jest zachowania pełna poufności w odniesieniu do szczegółów dotyczących faktycznych właścicieli, udziałowców i dyrektorów spółek. Spółka LLC musi prowadzić rejestr akcjonariuszy i dyrektorów oraz wszystkich uchwał i protokołów z posiedzeń. Dokumenty te sąprzechowywane w zarejestrowanej siedzibie z zachowaniem pełnej poufności i nie są udostępniane publicznie. Jednak akcjonariusze mają prawo do wglądu w te dokumenty w dowolnym momencie. Ani rejestr akcjonariuszy, ani rejestr dyrektorów nie są dostarczane do rejestru spółek.

Wszystkie dokumenty niezbędne do założenia spółki (umowę spółki i statut) należy składać w rejestrze spółek. Umowa musi zawierać informacje o tym, że spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz liczbę i rodzaj wydanych akcji.

Do założenie spółki wymagany jest tylko jeden udziałowiec. Akcjonariusz nie musi przebywać na BVI i może być obywatelem dowolnego kraju. Akcje na okaziciela są dozwolone. Nazwiska i adresy rzeczywistych właścicieli muszą być przechowywane w dokumentach spółki i nie są dostępne publicznie.

Do zarządzania spółką musi zozstać wyznaczony tylkko jeden dyrektor. Dyrektorzy mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi. Jedyny udziałowiec spółki LLC może byc też jedynym dyrektorem spółki, aby uzyskać większą kontrolę nad spółką.

Każda spółka LLC musi wyznaczyć lokalnego zarejestrowanego agenta, którego biuro może być zarejestrowaną siedzibą LLC. Zarejestrowany agent prowadzi rejestr dyrektorów, akcjonariuszy, uchwał i protokołów posiedzeń, które pozostają poufne i nigdy nie są składane do instytucji rządowych ani nie są udostępniane publicznie.

Spółki LLC są zwolnione z wszelkich podatków, w tym dochodowego, od zysków kapitałowych, od spadku i opłaty skarbowej.

Spółki nie są zobowiązane do składania sprawozdań finansowych. Dokumentacja ksiegowa pokazywać rzeczywistą sytuację finansową firmy. Dokumenty te mogą być przechowywane w dowolnym miejscu na świecie.

Jedynymi dokumentami złożonymi w rejestrze spółek są: umowa i statut spółki, które nie zawierają nazwisk właścicieli, dyrektorów ani udziałowców. Założenie spółi może potrwać od 3 do 5 dni roboczych.