Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Chorwacji, proces zakładania spółki w Chorwacji

Zakładanie spółki w Chorwacji bazuje na szeregu dokumentów, takich jak umowy spółki, kopie paszportu, wzory podpisów i formularze rejestrowe. Ważne, żeby pamiętać, że wszystkie procedury dotyczące tworzenia spółek w Chorwacji muszą być wykonywane przez notariusza. Siedziba firmy (adres rejestrowy) jest również niezbędne do utworzenia spółki w Chorwacji. Wymagane jest również posiadanie konta bankowego oraz lokalnego księgowego przed założeniem spółki w Chorwacji.

Rodzaje podmiotów gospodarczych w Chorwacji:
spółka akcyjna (dioničarsko društvo – d.d.),
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (društvo s ograničenom odgovornošću - d.o.o.) i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću – j.d.o.o.),
spółka jawna (javno trgovačko društvo – j.t.d.),
spółka komandytowa (komanditno društvo - k.d.).
Spółki te umieszczane są w Rejestrze Sądowym prowadzonym przez właściwe sądy.

Chorwacka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (d.o.o.) jest osobą prawną. Osoby prawne i fizyczne będące udziałowcami firmy odpowiadają za założenie spółki z o.o. Katowice w Chorwacji. Do jej utworzenia potrzebny jest co najmniej jedne wspólnik z minimalnym kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 2850 euro, podzielonym na udziały. W związku z ustawą o cudzoziemcach obywatele spoza UE, którzy chcą uruchomić chorwacką spółkę d.o.o. muszą zapewnić minimalny kapitał zakładowy w wysokości 13500 EUR. Odpowiedzialność udziałowców jest ograniczona do wysokości zainwestowanego kapitału. W chorwackiej d.o.o. w przypadu likwidacji lub upadłości, majątek osobisty udziałowców jest chroniony. Podstawowymi dokumentami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są statut spółki (w przypadku gdy jest conajmniej dwóch założycieli) lub oświadczenie o ustanowienie spółki (w przypadku gdy jest tylko jeden założyciel). Statut musi zawierać: dane dotyczące osób reprezentujących, nazwę firmy i adres siedziby, rodzaj wykonywanej działalność, szczegóły dotyczące kapitału, wartość wkładu każdego właściciela, szczegóły dotyczące praw i obowiązków członków i procedury, których należy przestrzegać w przypadku likwidacji lub przekształcenia.

Spółka akcyjna jest zakładana w Chorwacji przez co najmniej jednego założyciela z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości około 25000 EUR. Kapitał jest podzielony na akcje. Odpowiedzialność założycieli jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału. Kierownictwem takiej spółki jest: zarząd (co najmniej jedna osoba), rada nadzorcza (co najmniej trzech członków) oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy. Walne zgromadzenie jest głównym organem do podejmowania ważnych decyzji związanych z powołaniem wszystkich innych organów spółki, zmiany statutu, podwyższenia lub obniżenia kapitału. Podstawowy aktem każdej chorwackiego spółki akcyjnej jest statutu, który zawiera wszystkie wewnętrzne regulacje firmy.

Chorwacka spółka jawna jest rodzajem działalności gospodarczej dla dwóch lub więcej partnerów z nieograniczonym obowiązkiem pokryć długów spółki osobistym majątkiem w przypadku likwidacji. Partnerzy biorą udział w podziale zysku, który zostanie po zapłaceniu wszystkich podatków. Nazwa chorwackiej spółki jawnej musi zawierać nazwiska partnerów, po których następuje zakończenie "j.t.d.". Nie jest wymagany kapitał zakładowy.

Spółka komandytowej jest formą działalności gospodarczej zarejestrowanej w Chorwacji przez dwie lub więcej osób. Istnieje co najmniej jeden komplementariusz, który ponosi odpowiedzialność za długi spółki i jeden komandytariusz o odpowiedzialności ograniczonej przez jego wkład do kapitału spółki. Tylko komplementariusz może reprezentować spółkę na co dzień. Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, nie ma potrzeby minimalnego kapitału zakładowego przy rejestracji. Zazwyczaj nazwa tego rodzaju firmy tworzą nazwiska partnerów, po których następuje zakończenie "k.d.".

Procedury zakładanie firmy w Chorwacji
Na początku przedsiębiorcy muszą sprawdzić unikalność nazwy dla firmy w sądzie gospodarczym. Jeśli nazwa jest dostępna, założyciele muszą uwierzytelniać przed notariuszem umowę spółki lub statut wraz z wnioskiem o rejestrację sądową oraz oświadczeniem dyrektora o przyjęciu nominacji. Wszystkie dokumenty należy dołączyć wraz uwierzytelnionym tłumaczeniem na język chorwacki. Następnie otwieramy konto bankowe, na które wpłacamy minimalny kapitał zakładowy. Wszystkie notarialnie dokumenty takie jak statut spółki, zaświadczenie o unikalnej nazwie, wysokość kapitału zakładowego oraz zaświadczenie z banku o wpłaconym kapitale dostarczamy do sądu. Następnym krokiem założycielski spółki jest rejestracji w urzędzie podatkowym w Chorwacji dla celów płacenia podatku dochodowego, VAT i podatku dochodowego od pracowników. Wniosek można składać w kilku urzędach na terenie całej Chorwacji. W wyniku rejestracji spółka otrzymuje unikalny numer identyfikacji podatkowej. Ostatnim krokiem założenie fimy jest rejestracja w chorwackim zakładzie ubezpieczeń emerytalnych oraz w zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych nie później niż 15 dni od rejestracji w sądzie. Niezbędne dokumenty składa się wraz z wnioskiem oraz potwierdzeniem siedziby firmy, numerem identyfikacji podatkowej oraz formularzem zgłoszeniowym dla każdego pracownika. Po tym rejestracji firmy w Chorwacji jest zakończona. Firma może rozpocząć działalność po zatrudnieniu księgowego.