Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Dominice

Wspólnota Dominiki, bardziej znana jako Dominika to anglojęzyczna dawna brytyjska kolonia, położona we wschodniej części Karaibów. Ustawa o międzynarodowych firmach handlowych (IBC) została w 1996 r. Ustawa o IBC. Ustawa ta oferuje ustawodawstwo z elastycznymi strukturami firmy i skutecznymi procedurami rejestracyjnymi. Prywatność akcjonariuszy jest zagwarantowana na podstawie ustawy. Ogólnie rzecz biorąc, Dominika jako destynacja offshore należy do najlepszych na świecie, z bardzo konkurencyjnymi kosztami i szybką rejestracją. System prawny oparty na brytyjskim prawie powszechnym i konstytucji, która gwarantuje prawa człowieka i wolność oraz zapewnia stabilność polityczną państwa.

IBC - międzynarodowa firma handlowa, znana również jako firma offshore lub spółka niebędąca rezydentem, jest całkowicie zwolniona z opodatkowania na Dominice przez cały okres jej istnienia. Nie ma obowiązku składania sprawozdań finansowych władzom lokalnym. Firma jest zobowiązana do uiszczenia stałych rocznych opłat w rocznicę założenia spółki aby zachować dobry status prawny.

IBC z Dominiki nie może prowadzić transakcji handlowych z mieszkańcami Dominiki. IBC nie może posiadać nieruchomości na Dominice. Spółka IBC z Dominiki może przeprowadzić założenie spółki z o.o. Katowice w dowolnym czasie. Spółki IBC nie mogą świadczyć usług zarządzania firmą lub prowadzenia zarejestrowanej siedziby dla podmiotów prawnych z Dominiki. Nie mogą też świadczyć usług licencjonowanych takich jak usługi: bankowe, ubezpieczeniowe, reasekuracyjne lub powiernicze.

Do zarejestrowania spóki należy złożyć do rejestru spółek urzędowy formularz wrazz umową i statutem spółki. Te dokumenty muszą być w języku angielskim. Po wpisaniu spółki do rejestru wydany jest certyfikat, które jest dowodem rejestracji spółki IBC na Dominice.

Dyrektorzy i akcjonariusze mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi dowolnej narodowości i dowolnego miejsca zamieszkania, w tym z Dominiki. Spółka może mieć jednego udziałowca, ta sama osoba może zostać wyznaczona na stanowisko dyrektora. Dyrektor nie musi być akcjonariuszem. Sekretarz nie jest wymagany przez prawo. Dane dotyczące dyrektorów i akcjonariuszy nie są dostępne w rejestrze publicznym.

Kapitał akcyjny może być nominowany w dowolnej walucie, w dowolnej wysokości (nie mniej niż 100 USD). Nie ma wymogów dotyczących wpłacania z góry kapitału zakładowego spółki w momencie rejestracji i nie określono ram czasowych na dalsze wpłaty kapitału zakładowego. Akcje na okaziciela są dostępne.

Nie ma obowiązku odbywania corocznych zgromadzeń rady dyrektorów lub udziałowców. Dyrektorzy i udziałowcy mogą spotykać się osobiście, przez pełnomocnika, telefonicznie lub za pomocą innych środków elektronicznych.

Dokumenty firmowe i księgowe mogą być przechowywane zarówno na Dominice lub w dowolnym kraju świata. Na Dominice nie ma kontroli walutowej. Firma może otwierać rachunki bankowe w dowolnej walucie na Dominice i za granicą. Korzystanie z Apostille jest dostępne. Zakładanie spółki trwa od 24 do 72 godzin, dostępne są firmy gotowe.

Dominika zezwala na ponowne przenoszenie firm na i z Dominiki oraz kontynuowanie działalności pod inną jurysdykcją. Spółka założona poza Dominiką może być nadal spółką dominikańską, niezależnie od jakichkolwiek przepisów stanowiących inaczej, w ustawodawstwie jurysdykcji, w której jest zarejestrowana.