Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma we Francji, zakładanie spółki we Francji

Nie ma chyba drugiego kraju, który tak ułatwiałby zakładanie własnej firmy jak Francja. Działa tu kilkanaście internetowych przewodników dla przedsiębiorców, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą. Bezpłatnie można się dowiedzieć wszystkiego, począwszy od przygotowania projektu firmy, przez wybór formy prawnej, aż po rejestrację. We Francji podobnie jak w Portugalii, obowiązuje zasada tzw. jednego okienka. Formalności zawiązane z założeniem działalności można załatwić w Centrum Formalności Przedsiębiorstw (CFE).

W zależności od wielkości i rodzaju firmy okienka te znajdują się w różnych miejscach. W wypadku samozatrudnienia i spółki handlowej formalności załatwiane są przez izby przemysłowo-handlowe. Rejestracji działalności polegającej na wykonywaniu konkretnego zawodu dokonuje się w cechach. Jest tylko jeden problem CFE nie uruchomi procedury zakładania Firmy bez przedstawienia kserokopii karty pobytu. Pozwolenia na pobyt (trzeba je mieć, jeśli przebywa się we Francji dłużej niż 90 dni) wydają lokalne prefektury. Urzędnicy pytają tylko jaki jest stan konta wnioskodawcy i dlaczego chce zamieszkać we Francji.

Osoby, którym udało się uzyskać kartę pobytu (na decyzję czeka się nawet trzy miesiące), udają się do izby przemysłowo-handlowej w wypadku samozatrudnienia lub sądu, jeśli zakładają spółkę.

Ta druga forma jest we Francji coraz bardziej popularniejsza. W sadach również obowiązuje zasada "jednego okienka". Wystarczy złożyć formularz oraz dostarczyć dokumenty: dotyczące członków zarządu, potwierdzające wpłatę na konto bankowe kapitału spółką a także poświadczony notarialne statut spółki. Pracownicy CFE sami roześlą informacje do odpowiednich urzędów. Zawiadomione tą droga instytucje także same skontaktują się z przedsiębiorcą i prześlą dokumenty niezbędne do dokończenia rejestracji. Minimalny kapitał założycielski spółki z o.o. wynosi 7,6 tys. euro. Przed założeniem spółki warto udać się do izby przemysłowo-handlowej albo cechu. Specjalny wydziały informacyjny pomogą przyszłemu przedsiębiorcy sformalizować projekt działalności, doradzi wybór formy prawnej, a nawet pomoże znaleźć pasujące do działalności ulgi. Niektóre izby mają tzw. czujki przetargowe czyli wyodrębnione komórki; które śledzą wszystkie przetargi. Wnosząc niewielką opłatę, można korzystać ze zbieranych przez izbę danych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Société a Responsabilité Limitée - SARL)
Francuska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowana została przepisami kodeksu handlowego. Jest to najczęściej wybierana we Francji forma prowadzenia działalności gospodarczej spośród wszystkich spółek handlowych. Do założenie spółki z o.o. Katowice konieczna jest umowa spółki sporządzona na piśmie. Nie istnieje konieczność obowiązkowej formy notarialnej umowy. Jest ona wymagana jedynie w przypadkach wniesienia aportu w postaci nieruchomości. Podobnie rzecz ma się z tłumaczeniami dokumentów, jeżeli spółka zakładana jest przez obcokrajowców do założenia spółki z wystarczą tłumaczenia nieprzysięgłe. Pierwszym etapem założenia spółki jest wybór formy prawnej oraz opracowanie i podpisanie umowy spółki. Założyciele spółki mogą zawrzeć w umowie szczególne uregulowania, zgodne z prawem i dobrymi obyczajami. Założyciele muszą określić przede wszystkim: firmę /nazwę, siedzibę firmy, przedmiot i zakres działalności, wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartości udziałów, sposób ich rozdziału pomiędzy wspólników oraz sposób ich zbycia. Założyciele muszą również określić czas na jaki spółka została utworzona. Po zawarciu umowy zawiązana zostaje spółka, która musi skierować wniosek o rejestrację. Wniosek musi zostać złożony przez osobę upoważnioną, a dokumenty muszą być przetłumaczone na język francuski.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna podlega podatkowi od spółek, którego stawka podstawowa wynosi 33,33 % rocznego przychodu. Dla małych i średnich przedsiębiorstw osiągających obroty poniżej 7.630.000 euro, kwota zysku poniżej 38.120 Euro opodatkowana jest w wysokości 15%.

Likwidacja firmy we Francji to proces, który następuje po rozwiązaniu spółki handlowej. Rozwiązanie spółki z o.o. może być dobrowolne lub zarządzone przez sąd. W tym czasie firma nadal istnieje ale jej jedynym celem jest spłacenie wszelkich istniejących długów.

Francja to aż trzy rodzaje systemów podatkowych. O wyborze decyduje roczny obrót spółki. System zwykły to obrót powyżej 763 tys. euro przy sprzedaży towarów lub 230 tys. euro przy świadczeniu usług, system uproszczony to obrót od 76 tys. do 763 tys. euro przy sprzedaży towarów lub od 27 tys. euro do 230 tys. euro przy świadczeniu usług i dla mikrospółek - dotyczy głównie jednoosobowych przedsiębiorstw, których dochód nie przekracza 76 tys. euro przy sprzedaży i przy usługach 27 tys. euro.

Stawka podatku dochodowego od firm wynosi 33,3%.
Minimalna kwota podatku to 762,25 euro, jeśli obroty firmy nie przekraczają 7622 euro. Małe i średnie przedsiębiorstwa powstałe w roku 2001 mają stawkę obniżona do 25% i 15%.

Dochody osób fizycznych są opodatkowane według siedmio stopniowej progresywnej skali od O% (dochody nieprzekraczające 4262 euro rocznie) do 48% (powyżej 47 933 euro).

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 19,6%, ulgowa 5,5%. Zwolnieniem z podatku VAT-u podlegają firmy o obrocie do 10,6 tys. euro.

Pracodawcy, którzy nie płacą podatku VAT, są zobowiązani do opłacenia podatku od wynagrodzeń. Podstawę naliczenia stanowi suma wynagrodzeń wypłaconych w ciągu roku wszystkim pracownikom (od O do 6,6 tys. euro - 4,25%, od 6,6 rys, do 133 tys. euro - 8,5%, pow. 13,3 tys. euro - 13,6%).

Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę wynoszą 40%.

Zarejestrowanie firmy we Francji trwa około ośmiu dni. Opłaty rejestracyjne w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa wahają się od 30 do 350 euro.