Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma na Gibraltarze, zakładanie spółki na Gibraltarze

Ustawa o spółkach z Gibraltaru opiera się na angielskim ustawodawstwie i został zmieniona poprzez dodanie odpowiednich dyrektyw UE. Firma w Gibraltarze może być założona w ciągu dwóch do trzech dni. Jednakże, po uiszczeniu dodatkowej opłaty, spółka może zostać zarejestrowana tego samego dnia. Sprawdzenie nazwy firmy jest wymagane przed jej zarejestrowaniem. Dostępne są następujące rodzaje spółek:
- akcyjne (publiczne lub prywatne),
- z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem zakładowym lub bez kapitału zakładowego,
- nieograniczony z kapitałem zakładowym lub bez kapitału zakładowego.

Zakładane spółki muszą spełniać następujące warunki:
- prywatna firma - minimalna liczba akcjonariuszy to jeden akcjonariusz,
- w przypadku spółek publicznych minimalna liczba akcjonariuszy to siedem (mogą to być firmy i nominowani akcjonariusze).

Firma z Gibraltaru jest zobowiązany do utrzymania siedzibę na Gibraltarze gdzie przechowywane są księgi. W przypadku prywatnej firmy jeden dyrektor jest dozwolony choć wskazane jest co najmniej dwóch. Spółka publiczna musi mieć co najmniej dwóch dyrektorów. Dyrektorzy nie są zobowiązani do posiadania akcji, funkcję dyrektora może pełnić inna spółka.

Firma na Gibraltarze - gibraltarska spółka offshore
Gibraltarski system prawny jest podobna do tego z Wielkiej Brytanii i oparte na angielskim prawie zwyczajowym. Gibraltar jest idealnym rajem podatkowy. Aby czerpać z tego korzyści należy założyć spółkę IBC. IBC zakładane na Gibraltarze muszą przestrzegać następujących warunków:
- IBC powinna być w własnością nierezydentów Gibraltaru;
- IBC powinna być zarządzane i kontrolowana przez dyrektorów, którzy mieszkają i organizują spotkania poza Gibraltarem;
- IBC nie powinna utrzymywać rachunku bankowego na terenie Gibraltaru.

Zalety spółki offshore z Gibraltaru
1. Firma nierezydent Gibraltaru nie podlega opodatkowaniu w Gibraltarze.
2. Gibraltar nie zawarł umów o podwójnym opodatkowanie z innymi krajami. Oznacza to brak informacji w zakresie międzynarodowej wymiany z organami podatkowymi innych krajów.
3. Założenie spółki Katowice IBC i jej prowadzenie jest prostsze i bardziej opłacalne niż w wielu innych jurysdykcjach offshore.
4. Gibraltar jest renomowanym ośrodkiem finansów w ramach Unii Europejskiej.
Zagraniczne spółki zarejestrowane na Gibraltarze wygladają korzystniej od tych zarejestrowanych w innych jurysdykcjach offshore.

Zakładanie spółki na Gibraltarze
Procedura rejestracji spółki IBC rozpoczyna się od wybrania nazwy firmy. Następnie statut i umowa spółki zostają złożone w rejestrze spółek. Można korzystać z usług nominowanych akcjonariuszy i dyrektora. Nie trzeba odwiedzić Gibraltaru aby utworzyć swoją firmę. Spółka musi utrzymać siedzibę w Gibraltarze i trzeba mieć agenta rezydenta.

Struktura spółki
Wszelkie waluty mogą być wykorzystywane do kapitalizacji spółki offshore w Gibraltarze, najczęściej używane są dolary lub funt gibraltarski, który ma taką samą wartość co funt brytyjski. Istnieje również elastyczna konstrukcja firmy:
- nie ma minimalnego kapitału akcyjnego choć średnia wynosi 2000 funtów brytyjskich.,
- nie ma limitu lub maksymalnej kapitalizacji, podatek kapitałowy wynosi 0,5% kapitału docelowego,
- spółki nierezydenci nie wymagają więcej niż jednego dyrektora,
- dyrektorem może być osoba fizyczna lub osoba prawna,
- minimalna liczba akcjonariuszy to jeden,
- wymagany jest sekretarz spółki, które musi być rezydentem,
- akcjonariusze są widoczni w rejestrze publiczny ale zwykle są widocznie akcjonariusze nominowani,
- akcje na okaziciela są dozwolone.

Nie ma wymogu ujawniania tożsamość właściciela spółki nierezydenta Gibraltaru, tajemnica jest gwarantowane przez ustawodawstwo. Poufność w Gibraltarze jest traktowane niezwykle poważnie. Tylko postanowienia sądu w sprawie podejrzenia, że firma jest zaangażowana w poważne działania przestępcze może zmusić do ujawnienia danych właściciela. Wymogi sprawozdawcze są minimalne.

Udziały / akcje
Publiczny rejestr akcjonariuszy jest dostępny lecz widoczni są udziałowcy nominowani. Akcjonariusze, dyrektorzy i urzędnicy
- minimalne wymagania dla spółki offshore z Gibraltaru to jeden udziałowiec i jeden dyrektor, którym może być ta sama osoba.
- akcjonariusze nominowani i dyrektorzy są dopuszczalni
- akcjonariusze i dyrektorzy mogą być dowolnej narodowości i mieszkać w róznych krajach
- akcjonariuszami i dyrektorami mogą być osoby fizyczny lub osoby prawne
- sekretarz firma jest wymagana dla korporacji niebędącej rezydentem Gibraltaru.

Zgromadzeń akcjonariuszy i dyrektorów
- zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy musi się odbyć raz w roku, może odbyć się w dowolnym miejscu na świecie
- zgromadzenia dyrektorów nie są wymagane.

Podatki i opłaty
- spółki niebędące rezydentami są wolne od podatku od dochodów nie pochodzących z Gibraltaru
- pieniądze trzymane w banku w Gibraltarze przez spółkę niebędącą rezydentem podlegają opodatkowaniu; wskazane jest, aby mieć swoje konto bankowe poza Gibraltarem
- opłatę w wysokości 0,5% kapitału docelowego jest płatna w czasie rejestrowania spółki
- roczna opłata 30,00 GBP płatna jest do rejestru spółek
- spółki niebędące rezydentami płacą roczny podatek w wysokości 200,00 GBP.

Księgi i rejestry firmowe
Roczne sprawozdania finansowe powinny być składane według następujących regulacji:
1. Małe firmy są zobowiązane jedynie do złożenia bilansu skróconego, w tym przypadku nie ma potrzeby tworzenia rachunku zysków i strat lub audytu.
2. Mała firma musi spełniać co najmniej dwa z następujących warunków:
- obrót netto nie może przekroczyć 4,8 mln GBP
- suma bilansowa nie może przekroczyć 2,4 mln GBP
- średnia liczba pracowników nie może przekraczać 50 osób w ciągu roku
3. Firma średniej wielkości jest uprawniona do złożenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz sprawozdania audytorów ale informacje w rachunku zysków i strat mogą ulec skróceniu.
4. Firma średniej wielkości musi spełniać dwa z następujących warunków:
- obrót netto nie może przekroczyć 19,2 mln GBP,
- suma bilansowa nie może przekroczyć 9,6 mln GBP,
- średnia liczba pracowników nie może przekraczać 250 osób w ciągu roku.

Duża firma musi złożyć sprawozdanie, rachunek zysków i strat, bilans oraz sprawozdania z badania. Dane te nie są dostępne publicznie. Firma nierezydent nie może używać nazwy, która jest identyczna lub podobny do istniejącej spółki; żadna nazwa, która jest niepożądana lub obraźliwe w opinii sekretarza, żadna nazwa, która sugeruje patronat królewski lub rządu, które są lub mogą oznaczać aktywność związaną z sektorem bankowym i finansowym.