Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Grecji, założenie spółki w Grecji

Pozwolenia na pracę wymagane są nawet dla tych osób, które planują rozkręcić w tym kraju własny biznes. Jeżeli już się uda je zdobyć, zasady zakładania działalności gospodarczej są identyczne dla Greków, jak i dla przedsiębiorców z innych państw UE.

W przeciągu pięciu dni od uzyskania pozwolenia na pobyt przedsiębiorca musi zgłosić się do greckiego Departamentu Zdrowia w celu wykonania badań lekarskich. Działalność gospodarczą należy podjąć w 30 dni od daty wykonania badań. Najlepiej jest zlecić zakładanie firmy lokalnym prawnikom, którzy mają lepszy dostęp do urzędów. Dobrze jest również od razu zacząć poznawać język. Nawet najprościej porozumiewający się po grecku cudzoziemcy są traktowani lepiej niż ci, którzy oczekują, że każdy Grek będzie znał angielski, niemiecki czy inny popularny język. Najlepsze efekty przynosi współpraca z miejscowym biznesem. Poza łatwiejszym wejściem na rynek, grecki partner pomoże przebrnąć przez procedury prawne niezbędne do uruchomienia działalności i ominie przeszkody językowe.

W Grecji działalność gospodarcza opiera się na zasadzie wolności i równości. Rodzaje firm:
jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka osobowe: spółka jawna i spółka komandytowa, spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej występująca formą spółki kapitałowej. Może być utworzona przez jednego lub kilku wspólników. W odróżnieniu od spółek osobowych posiada swoje organy za pomocą, których funkcjonuje na rynku. Zasady funkcjonowania spółki z o.o. uregulowane są w ustawie Wysokość minimalnego kapitału zakładowego wynosi obecnie 2.400,00 Euro. Kapitał dzielony jest na udziały (wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 30,00 Euro), które muszą być pokryte w całości w chwili rejestracji spółki. Przynajmniej 50% wartości kapitału należy wnieść w gotówce. W formie spółki z o.o. nie można prowadzić działalności, takiej jak bankowość, ubezpieczenia, giełda, zarządzanie portfelem papierów wartościowych, zarządzanie funduszami, leasing, faktoring, promocja i realizacja inwestycji o zaawansowanej technologii oraz sport. Te dziedziny zastrzeżone są dla spółek akcyjnych.

Wszystkie firmy bez względu na formę organizacyjno prawną podlegają rejestracji we właściwym urzędzie podatkowym oraz w odpowiedniej izbie przemysłowo-handlowej. Każdy przedsiębiorca w Grecji ma obowiązek należeć do jednej z 57 krajowych / regionalnych izb gospodarczych. Wysokość składek członkowskich izby ustalają samodzielnie i jest ona uzależniona od formy przedsiębiorstwa. W odniesieniu do spółek kapitałowych wymagana jest rejestracja spółki z o.o. Katowice w sądowym rejestrze spółek po wcześniejszym sporządzeniu statutu spółki i jego złożeniu w lokalnym urzędzie właściwym dla siedziby firmy.

Samodzielne zakładać firmy można kiedy jest się już wrośniętym w środowisko. W Grecji wymagane są specjalistyczne uprawnienia na prowadzenie działalności w zakresie: wykonywania instalacji elektrycznych, naprawy, modernizacji samochodów, motocykli, wykonywania systemów wentylacji, ogrzewania, prowadzenia zakładu fryzjerskiego, zakładu optycznego, gabinetu dentystycznego, instalacji systemów telekomunikacyjnych. Uprawnienia muszą posiadać osoby wykonujące takie zawody jak: lekarz, prawnik, wszyscy świadczący usługi transportowe i turystyczne. Firmy muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie działalności, jeśli działają w branży: przetwórstwo i produkcja żywności i napojów, produkcja leków, środków chemicznych i wyrobów optycznych. Koszty rejestracji firmy wynoszą: oplata notarialna i skarbowa - 440 euro; informacja w dzienniku urzędowym - 235 euro; rejestracja w urzędzie podatkowym - 145 euro; rejestracja sądowa - 60 euro; rejestracja w izbie przemysłowej - 88 euro. Przynależność do izby handlowej jest obowiązkowa dla każdej firmy.

Rozwiązanie spółki greckiej firmy może być zatwierdzony wobec następujących warunków: jeśli była to decyzja udziałowców, jeśli termin określony w statucie upłynął, jeśli firma osiągnęła swoje cele. Grecka firma przestaje istnieć, wykonując dwie czynności: rozwiązania i likwidacja spółki z o.o. ale tylko wtedy, gdy postępowanie upadłościowe nie zostanie wszczęte.

Stawka podatku CIT wynosi w Grecji 35%. Mozę być obniżana w każdym roku jako premia za zwiększanie zatrudnienia w roku poprzednim. Dodatkowo płaci się 3% podatku od nieruchomości posiadanych w związku z prowadzoną działalnością.

Osoby fizyczne płacą podatek progresywny: do 10 tys. euro 0% od 10 tys. do 13,4 tys. euro 15%; od 13,4 tys. do 23,4 tys. euro 30%; pow. 23,4 tys. euro 40%.

Składka obowiązkowego ubezpieczenia płaconego przez pracodawcę wynosi 27,96% miesięcznego wynagrodzenia brutto. Pracownik płaci 15,9% stawkę.

Podatek od towarów i usług VAT wynosi 18%. Na wybrane towary i usługi obowiązuje obniżona stawka podatku: od O do 8%.