Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Hiszpania

Przepisy dotyczące zakładania firm w Hisypanii są podobne do polskich. W Hiszpanii nie ma branż, w których łatwiej lub trudniej rozpocząć działalność. Jednolite przepisy obowiązują wszystkich bez względu na rodzaj działalności i siedzibę firmy.

Mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć natomiast na pomoc publiczną. Po informacje o zasadach udzielania i wielkości pomocy finansowej można zwrócić się do Instytutu Kredytu Oficjalnego lub Ośrodka Rozwoju Technicznego i Przemysłowego.

W Hiszpanii zarówno w wypadku samozatrudnienia, jak i założenia spółki cywilnej lub jawnej nie ma obowiązku wnoszenia kapitału początkowego. Wspólnicy rozliczają się z fiskusem jak osoby fizyczne, w zamian za to odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania.

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności jest spółka z o.o. Aby ją założyć potrzebny jest kapitał w wysokości minimum 3 tys. euro. Spółkę z o.o. może prowadzić jedna osoba lub liczący od 3 do 12 osób zarząd. Członek zarządu może mieszkać poza granicami Hiszpanii. Utworzenia spółki musi być sporządzone w formie aktu notarialnego. Kosztuje to 90 euro, gdy kapitał wynosi do 6 tys. euro i 150 euro przy kapitale od 6 do 18 tys. euro. Aby założyć spółkę potrzebne jest zaświadczenie z Centralnego Rejestru Handlowego, stwierdzające, że nie istnieje spółka o takiej samej nazwie. Dobrze jest przygotować kilka nazw, żeby uniknąć wielokrotnego składania wniosku. Po uzyskaniu zaświadczenia trzeba: otworzyć konto bankowe i wpłacić na nie kapitał założycielski, zgłosić spółkę do Rejestru Handlowego i urzędu skarbowego, który przydzieli numer identyfikacji podatkowej NIF oraz automatycznie pobierze 1% podatku. Uzyskanie numeru NIF jest możliwe drogą internetową. Wcześniej należy uzyskać numer tymczasowy. Jest on niezbędny do wpisania spółki do rejestru handlowego. Ostatnim etapem rejestracji jest ogłoszenie spółki w Monitorze Rejestru Handlowego. Wniosek o nadanie spółce numeru identyfikacji podatkowej wydaje Tesoreria General de la Securidad Social.

Najczęstszym typem firmy, która ulega likwidacji w Hiszpanii jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może to być dobrowolne zamknięcie spółki z o.o., jeśli nie ma żadnych długów i cel na jaki została utworzona spółka została osiągnięta, firma jest w stanie uśpienia przez dłuższy okres czasu lub akcjonariusze nie chcą kontynuować swojej działalności gospodarczej w ramach tej spółki.

Osoby prowadzące działalność gospodarczy na własny rachunek mają swój specjalny tryb ubezpieczenia.

Stawka podatkowa dla firm wynosi 35%.
Małe i średnie przedsiębiorstwa płacą natomiast 30%.
Należny podatek może być rozłożona przez urząd skarbowy na trzy raty.

Stawka podatku dochodowego dla osób fizycznych jest progresywna i jest uzależniona od wysokości zarobków: do 3,6 tys. euro 18%, od 3,6 tys. do 9 tys. euro 24%, od 9 tys. do 12,2 tys. euro 28,3%, od 12,2 do 15,3 tys. euro 37,2%, od 15,3 do 27 tys. 45%, powyżej 27 tys. euro 48,8%.

Stawka podstawowa VAT wynosi 16%, zredukowana 7 i 4%.

Wszyscy pracodawcy i samozatrudnieni muszą płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Stawka dla pracodawców wynosi 23,6%, dla pracowników 4,7%.