Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Hiszpanii, załozenie spółki w Hiszpanii

Przepisy dotyczące zakładania firm w Hisypanii są podobne do polskich. W Hiszpanii nie ma branż, w których łatwiej lub trudniej rozpocząć działalność. Jednolite przepisy obowiązują wszystkich bez względu na rodzaj działalności i siedzibę firmy.

Mali i średni przedsiębiorcy mogą liczyć natomiast na pomoc publiczną. Po informacje o zasadach udzielania i wielkości pomocy finansowej można zwrócić się do Instytutu Kredytu Oficjalnego lub Ośrodka Rozwoju Technicznego i Przemysłowego.

W Hiszpanii zarówno w wypadku samozatrudnienia, jak i założenia spółki cywilnej lub jawnej nie ma obowiązku wnoszenia kapitału początkowego. Wspólnicy rozliczają się z fiskusem jak osoby fizyczne, w zamian za to odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania.

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności jest spółka z o.o. Aby ją założyć potrzebny jest kapitał w wysokości minimum 3 tys. euro. Spółkę z o.o. może prowadzić jedna osoba lub liczący od 3 do 12 osób zarząd. Członek zarządu może mieszkać poza granicami Hiszpanii. Utworzenia i zakładanie spółki z o.o. Katowice musi być sporządzone w formie aktu notarialnego. Kosztuje to 90 euro, gdy kapitał wynosi do 6 tys. euro i 150 euro przy kapitale od 6 do 18 tys. euro. Kolejnym krokiem jest zarezerwowanie w Centralnym Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil Central) nazwy dla powstającej spółki. W tym celu rejestr wystawia odpowiedni certyfikat, który potwierdza, że w Hiszpanii nie istnieje żadna inna firma o tej samej nazwie. Rezerwacja jest ważna przez sześć miesięcy w czasie których należy dopełnić dalszych formalności związanych z rozpoczęciem działalności. Certyfikat poświadczający rezerwację traci ważność po trzech miesiącach. Przed upływem tego okresu należy złożyć wniosek w Centralnym Rejestrze Handlowym o wydanie nowego certyfikatu dla tej samej zarezerwowanej nazwy. Dobrze jest przygotować kilka nazw, żeby uniknąć wielokrotnego składania wniosku.

Nastepnie otwieramy konto bankowe. Po otwarciu firmowego konta wspólnicy muszą wpłacić wkłady wniesione na poczet spółki. Każdy wspólnik otrzymuje od banku certyfikat potwierdzający dokonanie wkładu, który będzie mu potrzeby w momencie podpisania przed notariuszem umowy założenia spółki. Dotrzymanie tego obowiązku wymagane jest dla wkładów pieniężnych we wszystkich typach spółek handlowych. W przypadku spółki akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowo-akcyjnej obowiązkowe jest przygotowanie statutu. Dla pozostałych form działalności konieczne jest sporządzenie uproszczonej wersji odpowiednika statutu. Przy opracowywaniu statutu spółki zaleca się współpracę z hiszpańskim adwokatem, który pomoże w dostosowaniu przepisów statutu do obowiązującego prawa. Jeśli spółkę zakłada osoba spoza Hiszpanii, konieczne jest złożenie deklaracji inwestycji zagranicznej w Rejestrze Inwestycji Zagranicznych przy Ministerstwie Gospodarki. W tym celu trzeba wypełnić on-line wniosek, dostępny na stronie ministerstwa. Potwierdzenie złożenia wniosku jest niezbędne do podpisania umowy spółki przed notariuszem. Po wpłacie kapitału założycielskiego, należy zgłosić spółkę do Rejestru Handlowego i urzędu skarbowego, który przydzieli numer identyfikacji podatkowej NIF oraz automatycznie pobierze 1% podatku. Uzyskanie numeru NIF jest możliwe drogą internetową. Wcześniej należy uzyskać numer tymczasowy. Jest on niezbędny do wpisania spółki do rejestru handlowego.

Ostatnim etapem rejestracji jest ogłoszenie spółki w Monitorze Rejestru Handlowego. W ciągu 30 dni od podpisania umowy założenia spółki składamy w urzędzie skarbowym trzeba złożyć formularz, potwierdzający uregulowanie podatku od czynności cywilno-prawnych, związanych z założeniem spółki. Bez dopełnienia tej formalności nie będzie możliwy wpis spółki do Rejestru Handlowego. Spółkę należy wpisać do rejestru miasta obranego na jej siedzibę. Rejestr Handlowy ma swoje oddziały we wszystkich miastach. Proces założenia spółki handlowej może potrwać 6-8 tygodni, ale po założeniu spółki trzeba jeszcze dopełnić kilku formalności w urzędzie skarbowym.

Wniosek o nadanie spółce numeru identyfikacji podatkowej wydaje Tesoreria General de la Securidad Social.

Najczęstszym typem firmy, która ulega likwidacji w Hiszpanii jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może to być dobrowolne zamknięcie spółki z o.o., jeśli nie ma żadnych długów i cel na jaki została utworzona spółka została osiągnięta, firma jest w stanie uśpienia przez dłuższy okres czasu lub akcjonariusze nie chcą kontynuować swojej działalności gospodarczej w ramach tej spółki.

Osoby prowadzące działalność gospodarczy na własny rachunek mają swój specjalny tryb ubezpieczenia.

Stawka podatkowa dla firm wynosi 35%.
Małe i średnie przedsiębiorstwa płacą natomiast 30%.
Należny podatek może być rozłożona przez urząd skarbowy na trzy raty.

Stawka podatku dochodowego dla osób fizycznych jest progresywna i jest uzależniona od wysokości zarobków: do 3,6 tys. euro 18%, od 3,6 tys. do 9 tys. euro 24%, od 9 tys. do 12,2 tys. euro 28,3%, od 12,2 do 15,3 tys. euro 37,2%, od 15,3 do 27 tys. 45%, powyżej 27 tys. euro 48,8%.

Stawka podstawowa VAT wynosi 16%, zredukowana 7 i 4%.

Wszyscy pracodawcy i samozatrudnieni muszą płacić składki na ubezpieczenie społeczne. Stawka dla pracodawców wynosi 23,6%, dla pracowników 4,7%.