Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma na Islandia, zakładanie spółki na Islandii

Utworzenie spółki na Islandii to proces pięcio etapowy:
1. Utworzenie nazwy firmy za pomocą bazy danych nazw firm.
2. Wpłacenie kapitał na rachunku bankowym firmy.
3. Rejestracja w rejestrze spółek. Proces ten obejmuje publikację o zarejestrowaiu spółki w dzienniku urzędowym. Opłaty wynoszą około 95.000 ISK (koron islandzkich).
4. Dla firm, które planują sprzedawać towary lub usługi o wartości 500.000 ISK i ponad rok, muszą otrzymać numer VAT.
5. Powiadomienie organów podatkowych o zatrudnieniu jakiegokolwiek pracownika.

Najczęstszym rodzajem działalności gospodarczej na Islandii jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Innymi rodzajami są partnerstwa, spółdzielnie, oficjalne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby pracujące na własny rachunek oraz oddziały zagraniczne spółki akcyjne.

Spółki z o.o. i oddziały przedsiębiorstw zagranicznych
Istnieją dwa rodzaje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na Islandii publiczne i prywatne. Cudzoziemcy inwestujący na Islandii zwykle decydują się tworzyć spółki lub oddziały spółek z ograniczoną ograniczone z uwagi na względy podatkowe. Ponadto forma spółki oferuje korzyści z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast partnerstwa mają pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkich partnerów.
Spółki z o.o. i oddziały są zarejestrowane w urzędzie skarbowym w rejestrze przedsiębiorstw.

Procedury zakładania spółki akcyjnej
Spółka akcyjna musi mieć co najmniej dwóch założycieli, z których jeden musi znajdować się na Islandii lub być rezydentem i obywatela kraju europejkiego obszaru gospodarczego lub OECD. Prywatna firma może być założona przez jedną lub więcej osób, z których jedna musi znajdować się na Islandii lub być zarówno obywatel i rezydentem danego kraju EOG lub OECD. Nie ma ograniczeń co do liczby akcjonariuszy.

Statut dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
Podczas zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być przygotowany projekt statutu zawierający: nazwy i adresy założycieli, cenę subskrypcji akcji, termin subskrypcji i wpłaty kapitału. W projekcie statutu powinna znajdować się: nazwa i lokalizacja firmy, cele spółki, kapitał zakładowy, dyrektorzy, miejsce odbywania zgromadzeń współnków, audytorzy, rok obrotowy. Publiczne spółki muszą być zarejestrowane w rejestrze spółek w ciągu sześciu miesięcy od daty powstania statutu. Prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą zostać zarejestrowane w ciągu dwóch miesięcy.

Oddziałów spółek zagranicznych
Oddziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być zarejestrowani w urzędzie skarbowym w rejestrze przedsiebiorstw a centrala spółki musi złożyć następujące dokumenty (przetłumaczone na islandzki): kopię statutu spółki, dokument potwierdzający istnienie spółki, pisemne zobowiązanie do przestrzegania prawa islandzkiego i jurysdykcji, list dla kierownika oddziału wraz z dokumentacją, że kierownik oddziału spełnia wymagania dotyczące miejsca zamieszkania, obywatelstwa i wypłacalności, sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający otwarcie oddziału. Zarejestrowany oddział musi mieć nazwę, która zawiera nazwę zagranicznej spółki z o.o..

Spółki offshore
Decydując się na założenie spółki z o.o. Katowice offshore właściciele firm i inwestorzy mogą założyć działalności poza jurysdykcją prowadzonej działalności. Zagraniczne firmy są tradycyjnie, lecz nie wyłącznie, rejestrowane dla niższych opłat i podatków. Właściciele firm muszą przestrzegać przepisów o jurysdykcji offshore i nie wolno prowadzić działalności na terenie jurysdykcji. Korzyści są ogromne. Zmniejszone podatki i opłaty są często dużym czynnikiem przy rozważanym wyborze lokalizacji spółki offshore. Spółka może również wybrać lokalizacje offshore do:
- prostszego założenia i utrzymanie
- przedsiębiorcy zależy na mniejsze biurokracji i mniejszych przeszkodach w jurysdykcjach offshore
- anonimowość - nazwiska właścicieli i dyrektorów nie są dostępne publicznie
- zapewnienie ochrony prawnej - spółkę obowiązują jedynie prawo dotyczące spółek offshore
- ochronę majatku - właściciele firm mogą zdecydować się zorganizować swój majątek i transakcje w sposób zabezpieczający je przed odpowiedzialnością.

Wymagania dla spółki offshore: umowa i statut spółki, poświadczenie rejestracji, zarejestrowana siedziba / agent, udziałowcy, dyrektorzy, sekretarz firmy, ustawowy rejestr, księgowość.