Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Kajmanach

Kajmany, znajdujące się w basenie Morza Karaibskiego, są grupą wysp anglojęzycznych, które wciąż znajdują się na terytorium Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że głową tego wyspiarskiego państwa jest królowa Anglii, choć na szczeblu lokalnym jest to gubernator, który jest z kolei wspierany przez rząd lokalnych ministrów, który reprezentują ten kraj.

Kajmany są jednym z niewielu terytoriów wolnych od podatku, ponieważ na Kajmanach nie ma żadnych podatków od osób prawnych. Oznacza to, że ani lokalne, ani zagraniczne firmy z Kajmanów nie płacą podatków, dlatego też w obu rodzajach firm z Kajmanów jest bardzo niewiele różnic. Spółka z Kajmanów podobnie jak rejestracja spółki z o.o. Katowice może być założona przez osoby dowolnej narodowości. Kajmany generują dochody dzięki cłom importowym i w dużej mierze polegają na przychodach generowanych przez bardzo intratny i odnoszący sukcesy sektor usług offshore związany ze zakładaniem i utrzymywaniem spółek.

Kajmany są uważane za jeden z najlepszych na świecie centrów bankowych offshore z szacunkami na temat depozytów przekraczających 2 biliony. Inne sektory działalności offshore i papierów wartościowych / finansowych to fundusze ubezpieczeniowe, fundusze wzajemne i fundusze hedgingowe. W rzeczywistości Kajmany są drugą największą bazą ubezpieczeniową po Bermudach.

Jako niezależna od podatku jurysdykcja, Kajmany gwarantują dwadzieścia lat zwolnienia z podatku firmom zarejestrowanym na Kajmanach. Nie ma potrzeby, prowadzenia księgowości lub audytu. Ponadto istnieją tylko minimalne wymagania dotyczące raportowania. Akcje mogą być emitowane ale te udziały muszą być przechowywane przez depozytariusza zatwierdzonego przez władze Kajmanów (CIMA - Cayman Islands Monetary Authority) i mogą być na nazwisko osoby lub korporacji. Kajmańskie Prawo Poufności (Ochrony) czyni przestępstwem ujawnieniem poufnych informacji lub próbą pozyskania poufnych informacji w odniesieniu do wszystkich rodzajów firm z Kajmanów.

Chociaż Kajmany nie są jedyną jurysdykcją oferującą tego typu usługi finansowe offshore, uważa się je za korzystne miejsce do rejestracji firm. Kajmany mają ugruntowane prawno, są politycznie stabilnym brytyjskim terytorium zamorskim, mają elastyczne struktury korporacyjne i, coraz bardziej atrakcyjną w szybko rozwijającym się świecie międzynarodowych finansów, szybką rejestrację. Firmy mogą być zarejestrowane w ciągu 24 godzin, pod warunkiem dostarczenia wszystkich właściwych informacji i dokumentów. Rejestr posiada również usługę internetową znaną pod nazwą CORIS, która umożliwia upoważnionym użytkownikom bezpośredni dostęp do informacji o swojej firmie i powiązanych transakcji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Założenie spółki offshore na Kajmanach jest dość prostą procedurą i nie różni się tak bardzo od sposobu, w jaki założyć firmę w Ameryce Północnej, Europie lub innej jurysdykcji oferującej nowoczesne prawo korporacyjne. Każdy, kto chce założyć spółkę offshore, musi w pierwszej kolejności spełnić wszystkie lokalne wymagamia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przepisy dotyczące zapobiegania terroryzmowi, które są coraz bardziej rygorystyczne. Wszyscy nowi klienci muszą udowodnić, kim są, gdzie mieszkają i powód założenia firmy.

Koszt założenie spółki offshore na Kajmanach jest znacznie droższy niż rejestracja firmy na przykład w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii, lecz długoterminowe korzyści często przewyższają początkowe koszty. Ponieważ spółki typu offshore nie płacą podatku od sprzedaży lub podatku dochodowego lub nie muszą przedstawiać rachunków, to wkrótce rekompensują one koszty założenia. Nawet jeśli firma jest w stanie uśpienia lub generuje miliony zysku, właściciele nie muszą płacić podatków ani ujawniać niczego poza najbardziej podstawowymi informacjami na temat działalności firmy.

Istnieją cztery rodzaje spółek bez rozróżnienia pomiędzy lokalnymi i offshore spółkami z Kajmanów. Inwestorzy wybierają najbardziej odpowiednie do celów biznesowych. Typy spółek na Kajmanach:
1. Ordinary resident company - spółka zwykła będąca rezydentem, wykorzystywane przez firmy, które zamierzają prowadzić głównie działalność lokalną.
2. Ordinary nonresident company - wykorzystywana przez inwestorów dla operacji nielokalnych lub offshore. Nie prowadzi działalności na Kajmanach, ale przestrzegane są zasady zwykłej spółki będącej rezydentem.
3. Exempt company - spółka zwolniona z opodatkowania, firma z Kajmanó używana przez zagranicznych inwestorów do działalności offshore. Jest to firma najbardziej podobna pod względem cech do spółek offshore, międzynarodowych spółek handlowych (IBC).
4. Exempted limited duration company - spółka o ograniczonym czas trwania.

Spółki z Kajmanów mają na celu przyciągnięcie firmy i oferują korzyści fiskalne spółek offshore. Istotne jest to, że firmy z Kajmanów nie płacą podatku dochodowego od osób prawnych. Firma offshore z Kajamanów jest przeznaczona dla inwestorów zagranicznych bez wymagań i narodowości. Firma offshore może zostać założona z jednym akcjonariuszem i co najmniej jednym dyrektorem. Nie ma nominalnej wartości akcji spółki offshore na Kajmanch (Cayman Exempt Company). Firma nie ma obowiązków związanych z audytem lub raportowaniem.

Spółka offshore musi raz w roku odbywać spotkanie w Cayman, ale może to zrobić poprzez pełnomocnika. Firma offshore z Kajmanó nie być właścicielem nieruchomości na Kajmanch, nie może prowadzić działalności ubezpieczeniowej lub bankowej bez specjalnych licencji, ani nie może prowadzić działalności na Kajmanach.