Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki w Kostaryce

Kostaryka jest jednym z najbardziej dyskretnych centrów offshore na świecie i cieszy się stabilnością gospodarczą i polityczną, co czyni ją popularną lokalizacją i rajem podatkowym. System prawny opiera się na hiszpańskim prawie cywilnym. Kostaryka uważana jest za najbezpieczniejszy i najbardziej przyjazny raj podatkowy w Ameryce Łacińskiej dla nowych firm i inwestycji offshore. Główna korzyść jaką daje założenie spółki Katowice w Kostaryce to korzyść podatkowa. Dochód uzyskany poza terytorium Kostaryki nie podlega opodatkowaniu.

Zarówno rezydenci, jak i nierezydenci płacą podatek oparty na dochodach kostarykańskich, podczas gdy dochody z zagranicznych źródeł nie są opodatkowane. Kostaryka ma wiele cech, które dają mu wyraźną przewagę nad innymi jurysdykcjami offshore, w tym bardzo niskie podatki i polityką fiskalną, która nie dyskryminuje mieszkańców i nierezydentów w celu opodatkowania. W Kostaryce istnieje wiele banków prywatnych i publicznych, wktórych można założyć rachunek bankowy.

Największy w kraju sektor niskiego opodatkowania jest zgrupowany wokół wolnych stref i innych programów zachęt eksportowych. Obejmują one szeroki zakres sektorów przemysłu i usług, a zwłaszcza sektora elektronicznego.

Typową cechą każdego raju podatkowego na świecie jest jego zdolność do zapewnienia prywatności i ochrony swoich klientów. W trakcie zakładania firmy w Kostaryce, nie trzeba podawać nazwy właścicieli/beneficjentów firmy. Nazwiska rzeczywistych właścicieli i dyrektorów nie są zgłaszane do rejestru publicznego, a zatem nie są znane publiczności, oferując tym samym prywatność właścicielom i akcjonariuszom spółki.

Kostaryka zyskała sobie miano jednego z najlepszych krajów na świecie, do których można przprowadzić sie po przejściu na emeryturę. Kostaryka przyciągneła setki emerytów z Ameryki Północnej, Kanady i innych rozwiniętych krajów. Emeryci decydują się na przeprowadzkę do Kostaryki, ponieważ są w stanie zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe.

Spółki offshore zarejestrowane w Kostaryce mogą prowadzić działalność w dowolnym kraju na świecie. Spółki offshore będą mogły korzystać ze zwolnień podatkowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Chinach i Kanadzie. Spółki offshore mogą być tworzone przez osoby dowolnej narodowości.

Istnieją cztery różne typy spółek, które mogą powstać w Kostaryce.
Pierwsza znana jest jako korporacja, określana jako Sociedad Anonima, "S.A." lub "SA.".
Druga to spółka jawna określana jako Sociedad en Nombre Colectivo.
Dalej jest spółka komandytowa o nazwie Sociedad en Comandita. Ostatnią jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, określana jako Sociedad de Responsabilidad Limitada lub SRL.

Najpopularniejszym rodzajem tworzonych firmy jest Sociedad Anonima, która jest podobna do korporacji w Stanach Zjednoczonych. W przypadku tego rodzaju korporacji utworzonej w Kostaryce typowo skrót S.A. występuje w nazwie firmy, podobnie jak Inc., Corp. lub Ltd. występuje w nazwach firm, które powstały w USA i Wielkiej Brytanii. Wszystkie korporacje w Kostaryce muszą mieć zarejestrowaną siedzibę, księgowego, agenta rezydenta, który również jest prawnikiem, oraz co najmniej trzech dyrektorów.

Po rozpoczęciu procesu rejestracji należy również wykonać kolejny krok rejestracji swojej firmy w rejestrze spółek w Kostaryce. W zależności od działalności spółki, może być konieczne zarejestrowanie się w celu uzyskania dodatkowych zezwoleń rządowych, więc ten krok ma kluczowe znaczenie dla legalności przedsiębiorstwa. Większość osób, które po prostu chcą korzystać z firmy do posiadania konta bankowego, nie musi wykonywać tego dodatkowego kroku.

Podstawową korzyścią dla właściciela firmy w Kostaryce jest zdolność korporacji, po jej utworzeniu, do ograniczenia osobistych zobowiązań. W rzeczywistości istnieje wiele przypadków właścicieli firm posiadających kilka korporacji w Kostaryce właśnie z tego powodu. Co więcej, wielu właścicieli firm podejmuje krok w kierunku posiadania jednej firmy przeznaczonej dla każdego pojazdu lub posiadanej nieruchomości lub jednego dla każdego konta bankowego.