Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Luksemburgu, zakładanie spółki w Luksemburgu

Najmniejsze i najbogatsze państwo w Unii przyciąga głównie światową finansjerę. Niskie podatki i liberalna polityka gospodarcza pozwala kwitnąć także handel.

Dla małych przedsiębiorstw stworzono Ministerstwo ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tu właśnie pierwsze kroki kierują wszyscy, którzy chcą prowadzić własny interes. Złożenie wniosku kosztuje zaledwie 25 euro, jednak jego przyjęcie opatrzone jest kilkoma warunkami. Władzom Luksemburga zależy m.in. na tym, by wnioskodawca udokumentował swoją stabilną sytuację finansową (niezbędne będzie zaświadczenie z banku), a także przedstawił dokument potwierdzający kwalifikacje (np. dyplom ukończenia studiów), certyfikaty wydane przez Izby Przemyslowo-Handlowe (dla nierezydentów) oraz zaświadczenia z poprzedniej pracy prezentujące doświadczenie zawodowe. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na francuski lub niemiecki.

W Luksemburgu istnieje możliwość założenia wszystkich rodzajów spółek kapitałowych a także spółek inwestycyjnych. Luksemburg jest atrakcyjnym do prowadzenia działalności gospodarczej i do lokowania tam kapitału. Rodzaje spółek w Luksemburgu:
1. Spółka z o.o. (SARL, société a responsabilité limitée).
Minimalny kapitał zakładowy 12.500 euro. Spółkę może założyć od dwóch do czterdziestu udziłoawców. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wkładów początkowych. Dyrektorem musi być osoba fizyczna lub prawna, która nie musi być rezydentem w Luksemburgu. Istnieje również możliwość założenia jednoosobowej spółki SARL.
2. Spółka akcyjna (société par actions, société anonyme, SA). Minimalny kapitał zakładowy to 31.000 euro przy czym spółka akcyjna może zostać założona po wpłaceniu 25% kapitału zakładowego. Dyrektorem może być osoba fizyczna lub prawna, która nie musi być rezydentem w Luksemburgu. Wymaganych jest minimum trzech dyrektorów. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Odpowiedzialność akcjonariuszy jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału.
3. Spółka jawna (société en nom collectif).
Musi posiadać co najmniej dwóch udziałowców. Odpowiedzialność w spółce jawnej jest nieograniczona. Wysokość wkładów do spółki oraz forma umowy zależna jest od woli założycieli.
4. Spółka komandytowo-akcyjna (société en commandite par actions).
Kapitał zakładowy wynosi 31.000 euro a spółka może zostać założona po wpłaceniu 25% kapitału zakładowego. W spółce komandytowo-akcyjnej musi być minimum siedmiu udziałowców. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

System podatkowy w Luksemburgu jest nastawiony przyjaźnie na przedsiębiorców i przyciąga duża liczbę inwestorów. Luksemburg jest atrakcyjny ze względu na porozumienia podatkowe i systemy podatkowe, dzięki którym płaci się niewielkie lub żadne podatki. W okresie do 15 dni od założenia firmy należy zarejestrować się jako płatnik do podatku VAT. Stawki podatku VAT w Luksemburgu wynoszą 3%, 6%, 12% lub 15%.

Proces zakładania i rejestracja spółki z o.o. Katowice trwa bardzo długo. Od dnia złożenia wniosku do rozpoczęcia działalności mija około dwóch miesięcy. Każda firma musi być także zgłoszona do właściwego miejscowego urzędu podatkowego. Gdy zatrudnia się pracowników, trzeba też zarejestrować działalność w Towarzystwie Ubezpieczeniowym (Association d' Assurance contrc les Accidenis).

Obywatele Unii potrzebują pozwolenia na pobyt, jeśli zamierzają przebywać w Luksemburgu dłużej niż trzy miesiące. Pozwolenie wydaje urząd miasta.

Najpopularniejszą formą prawną przedsiębiorstwa (zakładane przez firmy rzemieślnicze lub rodzinne) jest spółka partnerska. Do jej założenia wystarczą dwie osoby, które mają zdolność prawną. Podatek dochodowy jest płacony przez wspólników w zależności od posiadanych udziałów.

Równie popularna jest spółka z o.o., w której odpowiedzialność wspólników ograniczona jest wniesionym kapitałem. W Luksemburgu można założyć jeszcze m.in spółkę akcyjną i cywilną. Podatek dochodowy od przedsiębiorstw jest płacony według skali progresywnej. W przypadku dochodów od 0 do 9916 euro stawka wynosi 20%. Przy dochodach od 9916 do 14 874 euro stawka podatku wynosi 1983 euro plus 30% od kwoty powyżej 9916 euro do 14 874 euro. Natomiast jeśli dochody są powyżej 14 874 euro stawka rośnie do 50 procent.

Każda firma musi również zapłacić 4% podatek na fundusz dla bezrobotnych.

Mimo, że Luksemburg jest krajem atrakcyjnym dla zagranicznych inwestycji to rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. Katowice w Luksemburgu może być czasami konieczne gdy firma okaże się nieskuteczna. Zaprzestanie działalności odbywa się w dwóch etapach: pierwszy to decyzja o rozwiązaniu firmy, a następny likwidacja.

Podatek dochodowy od osób fizycznych również płacony jest według stawek progresywnych: od 6 do 46 procent.

Standardowa stawka podatku VAT wynosi 15%. Na niektóre wyroby (tytoń, wina, artykuły spożywcze, farmaceutyczne, odzież) stawka jest niższa od 3 do 12 procent.

Podatek od nieruchomości waha się od 0,7 do 1,0% ich wartości.

Pracodawca i pracownicy płacą identyczne składki na ubezpieczenia społeczne: 12,67% dla robotników fizycznych i 10,69% dla pozostałych zatrudnionych.