Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Malediwach

Spółka Limited Liability Company (LLC) na Malediwach oferuje obcokrajowcom całkowitą własność z ograniczoną odpowiedzialnością oraz stawkę podatku dochodowego od przedsiębiorstw w wysokości 5% od dochdów uzyskanych poza Malediwami. Większość obcokrajowców wybiera LLC jako rodzaj firmy, którą zakładają na Malediwach.

Malediwy to kraj wyspiarski położony na Oceanie Indyjski w południowej Azji niedaleko Indii i Sri Lanki. Oficjalnie nazwa państwa to "Republika Malediwów". Malediwy odzyskały niepodległość w 1965 r., po tym, jak stały się brytyjskim protektoratem w 1796 r. W rezultacie język angielski jest tutaj drugim oficjalnym językiem. System polityczny jest określany jako "republika konstytucyjna". Ma demokratycznie wybrany parlament i prezydenta. Główną gospodarką jest turystyka.

Podstawowe kryteria i zasady, które umożliwią zakładanie spółek Katowice na Malediwach wyglądają następująco:
Spółka powinna mieć nie mniej niż dwóch akcjonariuszy.
Obaj akcjonariusze muszą się skończone 18 lat.
Wymagany minimalny kapitał zakładowy to 2000 (dwa tysiące) rupii malediwskich. Jednak w przypadku założenia publicznej spółki akcyjnej wymagany jest kapitał wynoszący 1000000 (jeden milion) rupii malediwskich.

Limited Liability Company z Malediwów oferuje następujące korzyści:
- 100% udziałowców zagranicznych: cudzoziemcy mogą posiadać wszystkie udziały w LLC.
- ograniczona odpowiedzialność: odpowiedzialność udziałowca jest ograniczona do jego wkładu w kapitał zakładowy.
- niskie podatki: podatek od zysków wynosi 5%, nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych.
- niski minimalny kapitał: bieżący minimalny kapitał zakładowy wynosi 120 EUR.
- angielski: po prawie 170 latach działalności jako brytyjski protektorat angielski jest tutaj drugim oficjalnym językiem

Każda spółka LLC musi wybrać nazwę firmy, która nie przypomina nazwy innej firmy na Malediwach. Ewentualne nazwy firm mogą być zastrzeżone przez rząd przed złożeniem wniosku o rejestrację LLC. Sekretarz firm musi zatwierdzić wybraną nazwę, zanim będzie można złożyć wniosek o rejestrację. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nazywane są "prywatnymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością" i używają przyrostka: "Pvt Ltd", gdzie na końcu nazwy spółki ma być użyty pełne określenie spółki lub przyrostek.

Ustawa o spółkach z 1996 r. wymaga rejestracji wszystkich nowych spółek w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego. Rejestr spółek to miejsce, gdzie składane są wszystkie dokumenty w celu rejestracji nowej spółki. Dokumenty obejmują: formularz o zatwierdzenie nazwy spółki, formalny wniosek, kopie umowu i statutu spółki, oraz zgody od sekretarza firmy i dyrektora zarządzającego. Założenie spółki przez rejestr może trwać do jednego tygodnia.

Podobnie jak Wielka Brytania tak niemal każda z jej byłych kolonii wymaga od nowych firm przygotowania i złożenia w lokalnym rejestrze spółek umowy i statutu, aby stać się prawnie zarejestrowanym przedsiębiorstwem. Statut zawiera warunki i procedury, w ramach których działa firma. Jest tam również uwzględniony cel firmy. Statut umożliwia wierzycielom, akcjonariuszom i osobom trzecim poznanie, czym jest firma i jak działa. Zasadniczo reguluje sprawy zewnętrzne firmy.

Rejetr spółek z Malediwów stwierdza, że w ststucie muszą znaleźć się następujące informacje:
• nazwa firmy
• wskazanie, czy spółka jest prywatna czy publiczna
• zatwierdzony adres biura
• cel i przeznaczenie firmy
• oświadczenie, że spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością dla swoich udziałowców
• kwota kapitału i sposób zapłaty
• nazwiska akcjonariuszy, adresy i liczbę wydanych akcji
• poświadczenie podpisów i szczegóły tożsamości.

Umowa i statut spółki określają uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność dyrektorów, rodzaje działalności biznesowej, w które firma się angażuje, oraz sposoby, w jaki akcjonariusze sprawują kontrolę nad zarządem.

Do utworzenia LLC wymagane jest co najmniej dwóch akcjonariuszy dowolnej narodowości i zamieszkujących w dowolnym miejscu. Maksymalna liczba akcjonariuszy wynosi 50. Należy mianować co najmniej dwóch dyrektorów. Zaleca się powołanie trzech, aby uniknąć brak decyzji przy głosowaniu w ważnych sprawach. Należy również wyznaczyć sekretarza spółki, który będzie reprezentował firmę i będzie składał wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez rząd. Trezba wyznaczyć lokalnego zarejestrowany agenta, a jego biuro może być używane jako siedziba firmy.

Na Malediwach nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych. jest podatek dochodowy od spółek w wysokości 15%. Zostało to określone w ustawie o podatku dochodowym od zysków z działalności gospodarczej. Jednakże stawka ta ma zastosowanie wyłącznie do spółek (rezydentów lub nierezydentów) prowadzących działalność na Malediwach. Firmy z Malediwów uzyskujące przychody poza Malediwami płacą stawkę podatku dochodowego od przedsiębiorstw w wysokości 5%. Do urzędu skarbowego należy składać roczne deklaracje podatkowe.