Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Monaco, założenie spółki w Monaco

Rodzaje działalności w Monako
Société en nom personnel (jednoosobowa działalnośc gospodarcza)
Société en Nom Collectif, SNC (spółka jawna)
Société en Commandite Simple, SCS (spółka komandytowa)
Société a Responsabilité Limitée, SARL (spółka z o.o.)
Société Anonyme Monégasque, SAM (spółka akcyjna)
Société en Commandite par Actions, SCA (spółka komandytowo akcyjna)

W Monaco zakładanie spółki z o.o. Katowice "Société a responsabilité limitée" jest tworzona na podstawie kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 15.000 euro, który dzieli się na niezbywalne, równe udziały. Wymaga co najmniej dwóch wspólników z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez swój wkład do kapitału. Ta forma działalności jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorców dzięki niskim kosztom założenia (w odróżnieniu do kosztów założycielskich spółki akcyjnej) i ograniczoną odpowiedzialnością. Zarządzanie jest zapewniona przez jednego lub kilku członków zarządu wyznaczonych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Spółka akcyjna wymaga minimalnego kapitału zakładowego 150.000 Euro i musi być założona przez co najmniej dwóch współników z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest uważana za formę działalności dla dużych inwestycji i ma tę zaletę, że kapitał może być podwyższyć poprzez rejestracji akcji spółki na giełdzie (wprowadzenie spółki na giełdę).

Spółka akcyjna wymaga zezwolenia rządu i musi być zarejestrowana w rejestrze handlu i przemysłu. Również Journal de Monaco musi ogłosić utworzenie spółki akcyjne.

Spółka jawna jest zakładana przez dwóch partnerów, którzy podpisali umowę i mają nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki. Obaj partnerzy są odpowiedzialni za decyzje spółki o ile nie określono tego inaczej w umowie spółki.

Spółka komandytowa w Monako jest tworzona przez co najmniej dwóch partnerów występujących pod tą samą nazwą dla tych samych interesów gospodarczych lecz z różną odpowiedzilnoscią. Komplementariusze mają władzę wykonawczą i decyzyjną, są odpowiedzialni za długi spółki w przeciwieństwie do komandytariusza, który ma ograniczoną odpowiedzialnością do swoich wkładów.

Po otrzymaniu specjalnego zezwolenia administracyjnego zagraniczna firma może tworzyć oddziały w Monako. Oddziały muszą być zarejestrowane w Rejestrze Handlowym i Przemysłu.
Inne formy działalności gospodarczej dla podmiotów zagranicznych to filie i przedstawicielstwa.

Zakładanie spółki w Monako

Proces założenia spółki w Monako może trwać od 4 do 9 miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania rodzaju działalności i wymaga upoważnienie rządu. Niniejsze upoważnienie ma limit czasu i musi być odnawiane po upływie kilku lat.

Dokumenty wymagane to: dwa egzemplarze statutu, świadectwo rejestracji, decyzja o założeniu spółki, biznes plan na najbliższe 3 lata, dane osobowe udziałowców (miejsce i data urodzenia, zaświadczenie o niekaralności, tytuły naukowe, dokument pobytu) i adres siedziby. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku francuskim; w przeciwnym razie musimy dołączyć uwierzytelnionet łumaczenia na francuski.

Firmy muszą być zarejestrowane w Rejestrze Handlu i Przemysłu w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia działalności. The Journal de Monaco (dziennik ustawowy) należy również zawiadomić o uruchomieniu nowej działalności. Po tym nowo utworzona firma musi być zarejestrowana w instytucie statystycznym w celu przyznania numeru identyfikacyjnego.

Po tym etapie przedsiębiorca musi złożyć wniosek do urzędu podatkowego i zarejestrować zarząd w CAMTI-CARTI. Po tym etapie firma może rozpocząć działalność.