Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Saint Kitts i Nevis

Saint Kitts i Nevis to wyspy położone na Morzu Karaibskim. System polityczny to monarchia konstytucyjna, głową państwa jest brytyjski monarcha reprezentowany przez gubernatora generalnego. Firma International Business Company (IBC) podlega przepisom ustawy z 1984 r., która jest oparta na amerykańskim prawie korporacyjnym stanu Delaware.

Rejestracja nowej spółki IBC jest bardzo prostym procesem. Nazwę nowej spółki IBC należy podać zarejestrowanemu agentowi, który natychmiast zarezerwuje nazwę IBC, korzystając z modułu rejestracji online. Po zarezerwowaniu nazwy firmy, spółka może szybko zarejestrować się, przesyłając statut do rejestratora spółek. Jeśli statut jest komplenty, zatwierdzenie zarejestrowania spółki można uzyskać w ciągu jednego dnia roboczego. Nazwa spółki musi kończyć się jednym z następujących słów: “company”, “corporation”, “incorporated”, “limited” lub skróty jednego z wyżej wymienionych słów: "Corp.", "Inc.", lub "Ltd.".

Akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność wyłącznie do wysokości swoich wkładów w spółkę. IBC musi mieć co najmniej jednego akcjonariusza, który może być rezydentem dowolnego kraju. Akcjonariuszami mogą być spółki lub osoby fizyczne. Dostepni są nominowani akcjonariusze co sprzyja większej prywatności. Dlatego zakładanie spółki na Saint Kitts i Nevis jest prostsze niż zakładanie spółki Katowice i bardziej zrozumiałe.

Wymaganych jest co najmniej trzech dyrektorów, którzy mogą mieszkać w dowolnym kraju i mogą być osobami prawnymi lub osobami fizycznymi. Jeżeli jednak udziałowców jest mniej niż trzech, wówczas wymagane minimum ulega zmniejszeniu. Możliwe jest posiadanie tylko jednego udziałowca, który jest jedynym dyrektorem. Jeżeli urzędnicy są wyznaczeni, prezes i skarbnik muszą być osobami fizycznymi. Sekretarz może być osobą fizyczną lub prawną. Statut spółki, który jest przekazywany do rejestru spółek nie wymienia żadnych właścicieli, akcjonariuszy, członków zarządu ani dyrektorów.

Standardowy kapitał zakładowy wynosi 50 000 USD i składa się z 50 000 akcji imiennych po 1 USD za sztukę. Jednak nie jest to wymagana kwota. Nawet wtedy IBC nie jest zobowiązany do wydania wszystkich akcji dla zadeklarowanego kapitału docelowego w wymaganym terminie. IBC może wydać tylko jeden udział jednemu akcjonariuszowi, a pozostałe akcje zostaną wydane w przyszłości lub w ogóle nie zostaną wydane. Wymagany minimalny kapitał zakładowy wynosi 1 USD na każdą akcję. Każda wyemitowana akcja musi zostać opłacona przez akcjonariusza. Wystarczy wyemitować jedną akcję.

Nie ma żadnych przepisów wymagających księgowości lub audytu spółek. Każda firma ma swobodę w zakresie ustalania metod księgowania i prowadzenia dokumentacji. Każdy IBC musi utrzymywać adres biura na St. Kitts i Nevis. Jednak siedziba może być w dowolnym miejscu na świecie. Należy wyznaczyć licencjowanego lokalnego zarejestrowany agenta.

Przeprowadzanie walnych zgromadzeń nie jest wymagane. Firma ma prawo decydować, czy, kiedy i gdzie na świecie mogą się odbywać zgromadzenia i jak je prowadzić.

Nie ma podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego, podatku od dywidend, podatku od zysków kapitałowych, opłaty skarbowej od przeniesienia udziałów w spółkach lub podatków lokalnych.