Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Saint Vincent i Grenadynach

Saint Vincent i Grenadyny to wyspiarskie państwo leżące na Morzu Karaibskim. Od czasu uzyskania niepodległości w 1979 roku jest monarchią wchodzącą w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów . Głową państwa jest królowa brytyjska reprezentowana przez gubernatora generalnego.

Spółki IBC (International Business Company) z Saint Vincent i Grenadyn są tworzone przez zgodnie z ustawą o spółkach. Innym ważnym aktem prawnym jest ustawa o zachowaniu poufności z 1996 r. Jest powszechnie uznawana za jedną z najbardziej restrykcyjnych ustaw dotyczących poufności na świecie. Prawo to gwarantuje ścisłą poufność dla spółek i osób z nimi związanych, zapewniając poufność informacji spółkom na całym świecie. Ustawa ta jest uważana za jeden z najlepszych aktów prawanych dotyczących ochrony prywatności. Dlatego założenie spółki na Saint Vincent i Grenadynach jest lepszym rowiązaniem niż zakładanie spółki Katowice.

Spółki offshore (IBC) z St Vincent mogą prowadzić w każdą legalną działalność jako podmiot prawny. Spółki IBC z St Vincent nie mogą prowadzić żadnej działalności na terytorium St. Vincent, ani z rezydentami St. Vincent. Firma offshore nie może podejmować żadnych działalności, które są licencjonowanych na St. Vincent, chyba że zostanie udzielona licencja. IBC mogą posiadać lub wynajmować nieruchomość na biura, ale nie mogą posiadać nieruchomości na St. Vincent.

Akcjonariusze, dyrektorzy i urzędnicy spółek St. Vincent mogą mieszkać w dowolnym miejscu na świecie. Dyrektorzy i akcjonariusze nie muszą być rezydentami. Tylko jeden udziałowiec i jeden dyrektor wystarczą do utworzenia spółki na St. Vincent. Akcjonariuszami mogą być osoby prywatne, jak i osoby prawne.

Spółka IBC musi prowadzenia rejestru dyrektorów oraz udziałowców / akcjonariuszy, jednak nie jest on dostępny publicznie, ani nawet nie jest składany do rejestru spółek. Dane dotyczące dyrektorów i udziałowców są przechowywane u lokalnego agenta rejestrowego spółki i są dostępne wyłącznie do wglądu dla udziałowców. Dyrektorzy i udziałowcy spółek nie mają obowiązku przekazywać do rejestru spółek informacji o tym, kto jest rzeczywistym beneficjentem spółki. Usługi udziałowców i dyrektorów nominowanych są dopuszczalne.

Spółki z St. Vincent mogą wydawać akcje na okaziciela a lokalny agent będzie posiadał certyfikaty akcji i będzie prowadził szczegółowy spis akcji. Kapitał podstawowy spółki IBC może być w dowolnej uznanej walucie. Akcje mogą być wydawane jako w pełni opłacone, częściowo opłacone lub nieopłacone. Nie ma wymogu minimalnego kapitału zakładowego

Wszystkie spółki IBC z St. Vincent otrzymują 25-letni certyfikat zwolnienia z podatku i są zwolnione z wszelkich form podatku od firm na St. Vincent. Obecny system podatkowy na St. Vincent dla spółek offshore obejmuje pełne zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku od zysków kapitałowych, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku u źródła. Ponadto spółki IBC z St. Vincent są zwolnione z ceł importowych na sprzęt biurowy i meble sprowadzone na St. Vincent w celu prowadzenia biura spółki.

Większość nowych spółek może być zarejestrowana w czasie od 2 do 5 dni. St. Vincent oferuje jedne z najniższych, na całym świecie, stawek za założenie i utrzymwanie spółki. Typowa spółka płaci jedynie opłatę rejestracyjną w wysokości 125 USD i taką samą opłatę za roczne przedłużenie.

Spółki z St. Vincent muszą mieć lokalnego zarejestrowanego agenta i adres lokalnego biura. Ten adres będzie używany do obsługi spółki przez rejestr spółek.

Spółki z St. Vincent nie są zobowiązane do prowadzenie jakichkolwiek praktyk księgowych lub audytorskich. Firmy nie muszą utrzymywać ani przekazywać żadnych danych do urzędu podatkowego lub rządowi.