Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma na Słowacji, zakładanie spółki na Słowacji

Rejestrowanie działalności gospodarczej na Słowacji nic jest skomplikowane. W niektórych rodzajach wymagane jest udokumentowanie odpowiedniego przygotowania fachowego, staż pracy i uzyskania koncesji. Koncesje wymagane są np. w wypadku produkcji, konserwacji, likwidacji i handlu bronią, amunicją oraz materiałami wybuchowymi, świadczenia usług w zakresie lotnictwa, transportu osobowego, wymiany walut, ochrony mienia, aukcji, weterynarii, prowadzenia cmentarzy oraz usług kurierskich.

Działalność osób fizycznych z krajów członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga wpisu do Rejestru Handlowego jest dobrowolna. Inaczej niż w wypadku osób prawnych tutaj wpis jest obowiązkowy. Rejestracją przedsiębiorstw zajmują się upoważnieni urzędnicy sadowi.

Słowacki kodeks handlowy wymienia następujące formy firmy dostępne na Słowacji przez zagranicznych inwestorów:
- spółka akcyjna (akciová společnost', k.s.),
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spoločnost' s ručením obmedzeným, s.r.o.),
- spółka komandytowa (komanditná spoločnost', k.s.),
- spółka jawna (verejná obchodná spoločnost', v.o.s.),
- oddział firmy (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby).

W prawie słowackim występują też innych form firm: spółka cicha (zmluva o tichom spoločenstve), spółdzielnia (družstvo) i stowarzyszenie (zmluva o združení). Bardzo popularną formą wśród drobnych przedsiębiorców jest samodzielna działalność gospodarcza (živnost'). Najpopularniejszą wśród inwestorów zagranicznych formą organizacyjno prawną jest spółka z o.o. oraz oddział.

Członek zarządu słowackiej spółki nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki (także podatkowe), chyba że uda się udowodnić winę umyślną w ich niepłaceniu, co stanowi przestępstwo. Udowodnienie zaś takiej winy jest niezwykle trudne. Właściciel spółki jednoosobowej nie odpowiada swoim prywatnym majątkiem za niepowodzenia w spółce, również nie musi płacić jakiekolwiek składki ZUS za siebie (z pewnymi wyjątkami) oraz nie musi mieć pełnomocnika na terenie Słowacji. Kapitał zakładowy to 5000 euro wpłacany podczas rejestrowania spółki. Minimalny koszt miesięczny prowadzenia spółki na Słowacji wynosi ok. 150 euro (siedziba, księgowość, konto bankowe).

Osoby prawne dokonują rejestracja spółki z o.o. Katowice w słowackim rejestrze handlowym, który jest prowadzony we właściwym sądzie okręgowym. Do wniosku należy dołączyć:
- umowę spółki lub akt założycielski oddziału,
- pisemne oświadczenie udziałowców o dokonanej wpłacie na kapitał zakładowy,
- zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej lub koncesję wydaną przez urząd ds. działalności gospodarczej,
- wypis z rejestru karnego dla osób działajacych w imieniu spółki,
- pisemne oświadczenie założyciela, że nie jest jedynym wspólnikiem w więcej niż dwóch spółkach z o.o., jeżeli założycielem spółki jest jedna osoba fizyczna,
- jeżeli spółkę zakłada jedna spółka z o.o., pisemne oświadczenie założyciela, że nie jest jednoosobową spółką z o.o.,
- inne dokumenty potwierdzające dane wpisywane do rejestru handlowego.

Koszty założenia spółki na Słowacji
- opłaty za tłumaczenie dokumentów, poświadczenia podpisów ok. 60 euro,
- opłata rejestracyjna 166 euro.

Główne regulacje, które muszą być przestrzegane przez spółkę, która jest skłonna do likwidacji są określone w kodeksie handlowym. Likwidacja spółki z o.o. Katowice jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieją jakieś aktywa pozostawione na pokrycie roszczeń i długów spółki. Istnieją dwa rodzaje likwidacji wg słowackiego kodeksu handlowego: dobrowolna lub przymusowa. Wszystkie przedsiębiorstwa w fazie likwidacji mają zakończenie "v likvidácii" (w likwidacji) dołączone do ich nazw.

Na Słowacji obciążenia podatkowe są niższe niz w Polsce. Stawka VAT wynosi 20% i można odliczyć cały VAT przy zakupie samochodu i paliwa. Niższe są składki na ubezpieczenia społeczne. Podatek PIT wynosi 19 i 25%. Podatek CIT wynosi 22& i jest wyższa niż w Polsce. Od roku 2014 dla osób prawnych wprowadzono obowiązkowy tzw. roczny podatek minimalny, który wynosi:
- dla firm nie będących podatnikami VAT to 480 EURO,
- dla firm podatników VAT to 960 EURO,
- dla firm z obrotami powyżej 500.000 EURO to 2.880 EURO.
O tę kwotę będą firmy mogły obniżyć swój roczny podatek, czyli zapłacą już tylko różnicę.

W wypadku osób fizycznych, właściwym sądem w sprawach rejestracji jest sąd, w obrębie którego osoba ta prowadzi działalność gospodarcza, a jeśli nie posiada miejsca prowadzenia działalności - sąd, w obrębie którego mieszka.