Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Szwecji, zakładanie spółki w Szwecji

Przy zakładaniu i prowadzeniu firmy warto korzystać z pomocy wyspecjalizowanych biur prawnych. Taka usługa nie jest tu tania jednak znacznie przyśpiesza cały proces. Niezbędne do prowadzenia działalności jest również zewnętrzne biuro audytorskie. Jego nazwa i adres muszą figurować w dokumentach rejestracyjnych.

Rejestracja działalności indywidualnej - Enskild Firma - jest obowiązkowa. Odbywa się na podstawie wpisu do rejestru gminy. Wymagane są następujące dokumenty: formularze podatkowe, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami. Załączenie szczegółowego opisu planowanej działalności przyśpieszy procedurę nawet o dwa tygodnie.

W zależności od rodzaju działalności, mogą być wymagane pozwolenia lub koncesje.

W Szwecji istnieją dwa rodzaje spółki z o.o.: prywatna i publiczna. W odróżnieniu od prywatnej spółki, spółka publiczna może oferować publicznie swoje akcje. Spółkę z o.o. tworzą jedna lub kilka osób fizycznych lub prawnych. Spółka posiada pełną osobowość prawną. Udziałowcy spółki nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania spółki. Zarząd oraz dyrektor mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Rozpoczęcie działalności wymaga dokonania rejestracji w szwedzkim urzędzie rejestracji przedsiębiorstw (Bolagsverket) koszt to 2000 koron.

Przed oficjalną rejestracja spółki z o.o. Katowice trzeba posiadać biegłego księgowego / rewidenta. Spółka jest zarządzana przez zarząd wybrany przez wspólników. Jeżeli spółka nie ma zamieszkałej w Szwecji osoby uprawnionej do reprezentowania spółki to powinna wyznaczyć osobę mieszkającą w Szwecji i upoważnić tę osobę do odbierania korespondencji sądowej i urzędowej. Spółka musi składać roczne sprawozdania fiansowe do Bolagsverket. Rok finansowy nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Z powodów podatkowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uważana za najbardziej korzystną formę prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji.

Publiczne i prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają przepisom ustawy o spółkach akcyjnych oraz przepisom wykonawczym. Przepisy te ulegają zmianom więc zawsze należy upewnić się, że są aktualne. Zapotrzebowanie na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spore dlatego doradcy do spraw gospodarczych dysponują zarejestrowanymi uśpionymi spółkami, które można nabyć. Nazwę, zarząd i statut uśpionej spółki można łatwo zmienić po jej zakupie aby spełniała wymogi nowego właściciela.

W wydziale ds. spółek można kupić gotowe pakiety początkowe. Zawierają one dokładne instrukcje dotyczące założenia firmy, formularze podań, a także gotowe do wypełnienia druki dokumentów.

Przed rozpoczęciem działalności, bez względu na jej rodzaj, każdy przedsiębiorca musi złożyć formularz rejestracyjny i kartę podatku VAT. Na przyznanie numeru VAT czeka się do miesiąca. Zgłoszenie podatku jest składane na formularzu, który należy wysłać do lokalnego oddziału urzędu podatkowego najpóźniej dwa tygodnie przed oficjalnym startem spółki. Ze względów podatkowych jest to najbardziej korzystna forma prowadzenia działalności w Szwecji. Do tego stopnia, że firmy prawnicze i konsultingowe mają listy tzw. uśpionych spółek. Takie zarejestrowane firmy można po prostu kupić, tym samym unikając początkowej procedury. Nazwę, zarząd i statut zmienia się już po przejęciu.

Likwidacja spółki Katowice w Szwecji jest bardzo częstym i dobrym sposobem dla akcjonariusze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zamknięta na podstawie decyzji walnego zgromadzenia o likwidacji spółki. Decyzja zostanie następnie dostarczona do rejestracji w szwedzkim urzędzie rejestracji firm.

Podatki w Szwecji są bardzo wysokie, jednak część z nich wraca do obywateli w postaci usług publicznych. Podatek dochodowy od osób prawnych i od działalności gospodarczej wynosi 28%. W Szwecji firmy płacą jeszcze tak zwany podatek lokalny. Jego wysokość zależy od rodzaju działalności, jaka się zajmują, a także regionu, w którym działają. Stawkę podatku raz w roku ustalają lokalne władze.

Standardowa stawka vat wynosi 25%, ulgowa od 0,5 do 12%.

Osoby fizyczne rozliczają się według skali progresywnej, której stawki wahają się od O do 35 procent. W Szwecji istnieje system ulg podatkowych dla najmniej zarabiających.

Opodatkowanie dywidend wynosi 25% i dotyczy zarówno przedsiębiorców lokalnych, jak i zagranicznych.

Stawka ubezpieczenia wynosi 32,92% wynagrodzenia brutto. Dodatkowo na fundusz emerytalny płaci się od 6 do 8 procent. Samozatrudnieni płacą 31% stawkę.