Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Vanuatu

Vanuatu to państwo wyspiarskie położone na południowym Pacyfiku, oficjalna nazwa to "Republika Vanuatu". Usytuowane na archipelagu wulkanicznym, powierzchnia lądowa wynosi około 12 189 km kwadratowych, liczba mieszkańców około 283 000.

Istnieją dwa główne typy spółek z Vanuatu wykorzystywanych przez obcokrajowców: Vanuatu Exempted Company (EC) - spółkę zwolnioną z Vanuatu i Vanuatu International Company (IC) - spółkę międzynarodową z Vanuatu. Zgodnie z ustawą o spółkach, spółka z Vanuatu będzie zwolniona z opodatkowania, jeżeli:
- nie prowadzi żadnej działalności handlowej na Vanuatu;
- nie oferuje, nie sprzedaje udziałów spółki na terytorium Vanuatu;
- nie prowadzi interesów z lokalnymi firmach na Vanuatu;
- nie prowadzi żadnej działalności na Vanuatu.

Są to wyłącznie spółki offshore, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności poza Vanuatu.

Posiadając spółkę na Vanuatu uzyskujemy wiele korzyści, m.in.:
Brak podatku od osób prawnych: Vanuatu nie nakłada podatków na swoje korporacje.
- spółki z Vanuatu nie muszą ujawniać faktycznych właścicieli lub akcjonariuszy i dyrektorów w żadnych publicznych rejestrach,
- spółka z Vanuatu może posiadać tylko jednego akcjonariusza,
- prawo Vanuatu pozwala swoim spółkom emitować akcje na okaziciela w celu ochrony prywatności akcjonariuszy,
- minimalny dopuszczalny kapitał zakładowy wynosi 300 USD,
- oficjalnym językiem Vanuatu jest angielski.

W celu założenie spółki offshore IC na Vanuatu, należy dostarczyć do rejestru spółek umowę spółki IC. Umowa spółki musi zawierać nazwę spółki IC z Vanuatu, cel spółki, nazwę lokalnego agenta oraz adres siedziby spółki i formę spółki.

Spółka IC z Vanuatu musi przez cały czas mieć zarejestrowaną siedzibę i zarejestrowanego agenta na Vanuatu. Nie ma minimalnego wymogu kapitału zakładowego dla IC z Vanuatu, a kapitał można wpłacić w dowolnej walucie. Akcje spółki IC mogą być imienne lub na okaziciela, mogą mieć wartość nominalną, mogą być pełne, częściowe, warunkowe lub pozbawione prawa głosu i mogą być zamienne, zwykłe, uprzywilejowane lub wymienialne. Akcje spółki offshore z Vanuatu mogą być emitowane jako akcje ponumerowane lub nienumerowane, akcje imienne lub na okaziciela, akcje w jednej lub w większej liczbie walut, akcje z wartością nominalną lub bez, akcje ograniczające udział danego akcjonariusza w określonych aktywach lub akcje na okaziciela.

Do założenie spółi IC na Vanuatu potrzebny jest co najmniej jednen akcjonariusz i jednen dyrektor. Dozwoleni są zarówno akcjonariusze nominowani, jak i dyrektorzy korporacyjni. Nie jest wymagany przez prawo posiadanie sekretarza firmy ale jeśli firma chce go mieć, jest to dozwolone, sekretarz niebędący rezydentem jest dopuszczalny. Spółka offshore z Vanuatu nie musi prowadzić ani składać sprawozdań księgowych, nie jest zobowiązana do składania rocznych deklaracji podatkowych i nie ma żadnych ograniczeń ani wymogów co do organizowania rocznych zgromadzeń wspólników.

Spółka IC jest uniwersalną i elastyczną spółką offshore, w której może zarządzać udziałami bez restrykcyjnych ograniczeń. Spółka IC może się angażować w dowolną działalność prawną, handlową lub inną, o ile jest ona zgodna z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju, w którym spółka działa. Spółka IC z Vanuatu może również zmienić swój kapitał poprzez zmniejszenie lub podzielenie liczby posiadanych akcji, obniżenie lub podwyższenie ceny akcji, wymianę akcji na okaziciela w zamian za akcje imienne, a także na zakup lub umorzenie własnych akcji.

Rejestr firmy musi być prowadzony i aktualizowany wraz ze szczegółami dotyczącymi udziałowców spółki, w tym nazwisk i adresów; szczegółów dotyczących akcji, serii i liczby posiadanych akcji. Spółka offshore z Vanuatu nie może prowadzić żadnej działalności na terytorium Vanuatu ani nie może posiadać żadnego udziału w nieruchomościach na Vanuatu, z wyjątkiem dzierżawy nieruchomości na siedzibę firmy. Spółka IC jest zwolniona z wszelkich form opodatkowania przez 20 lat od daty rejestracji.