Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma we Włoszech, zakładanie spółki we Włoszech

Skomplikowane prawo wymaga mnożenia dokumentów. Wejście na rynek staje się coraz bardziej kosztowne, co ma znaczenie, zwłaszcza jeśli dotyczy to małych firm. Można jedynie liczyć na to, że włoscy urzędnicy przestaną wynajdywać rozmaite przyczyny, dla których firma nie może szybko rozpocząć działalności.

We Włoszech najpopularniejsze są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Można tutaj pracować na zasadzie samozatrudnienia. Rodzaje firm / spółek we Włoszech:
1. Spółki osobowe:
- jawna (societa semplice),
- cywilna (societa in nome colletivo, s.n.c),
- komandytowa (societa in commandita semplice, s.a.s),
2. Spółki kapitałowe:
- akcyjna (societa per azioni, s.p.a.),
- komandytowo-akcyjna (societa in accomandita per azioni, s.a.p.a),
- z ograniczoną odpowiedzialnością (societa a responsabilita limitata, s.r.l.).
3. Firmy indywidualne (ditte individuali).
4. Spółki spółdzielcze z ograniczoną odpowiedzialnością (societa cooperative a responsabilita limitata s.a r.l).
Spółki spółdzielcze z o.o. zakładane są zazwyczaj przez przedsiębiorców będących rzemieślnikami lub pracujących w rolnictwie i ogrodnictwie.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (S.R.L.) akt założycielski musi być sporządzony przez notariusza. Dopuszczalne są spółki jednoosobowe. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.000 euro. Zmiana kapitału zakładowego wymaga zmiany aktu założycielskiego. Istnieje obowiązek wpłacenia co najmniej 25% kapitału zakładowego a w przypadku zakładania jednoosobowej spółki z o.o. istnieje obowiązek wniesienia 100% kapitalu zakładowego przy założeniu spółki. Kapitał zakładowy może być pieniężny lub w formie aportu rzeczowego. Obowiązkowa jest rejestracja spółki z o.o. Katowice w rejestrze przedsiębiorstw. Należy tego dokonać w ciągu 30 dni od podpisania aktu założycielskiego. Z chwilą zarejestrowania spółka nabywa osobowość prawną.

W spółce akcyjnej (S.P.A.) akt założycielski musi być sporządzony przez notariusza. Spółka akcyjna może też być jednoosobowa. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 120.000 euro. Nie można dokonać podwyższenia kapitału dopóki uprzednio wyemitowane akcje nie zostały w pełni opłacone. Jeśli nie zostało ustalone inaczej w akcie założycielskim wkłady na kapitał zakładowy muszą być wniesiony w gotówce. Przy podpisaniu aktu założycielskiego należy dokonać wpłaty do banku co najmniej 25% wkładów pieniężnych lud całą jego wysokość, jeśli spółka została założona przez jedną osobę. Akt założycielski może dopuścić kapitał zakładowy w formie aportu rzeczowego. Zarejestrowanie spółki w rejestrze przedsiębiorstw jest obowiązkowe. Z chwilą zarejestrowania spółka nabywa osobowość prawną.

Zakładanie firmy jest tu prawdziwą męką o czym wiedzą nawet włoskie władze. Dlatego kilka lat temu specjalnie dla przedsiębiorców powstały tzw, Sportello Unico, punkty ułatwiające załatwienie wszystkich formalności związanych rozpoczęciem działalności. Punkty zajmują się załatwianiem dokumentów urzędowych (zezwoleń, zaświadczeń, certyfikatów), pomocą prawną, wydawaniem formularzy, służą radą przy ich wypełnianiu, bieżącym informowaniem o nowych przepisach oraz procedurach w różnych sektorach, świadczeniem usług wspierających przedsiębiorczość (np. informacje o kursach szkoleniowych).

Zakładająć firmę lepiej skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych biur prawniczych, których pracownicy mają kody do stron internetowych, przez które można szybciej załatwić formalności związane z rejestracją. Wysokość opłaty zależy od czasu jaki prawnik poświeca danej firmie.

Częstą formą działalności, poza samozatrudnieniem, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Minimalny kapitał wynosi zakładowy 10 tys. euro. Każda firma musi być wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw, prowadzonego przez Izby Handlowe. Składanie wszystkich dokumentów związanych z wpisem firmy do Rejestru Przedsiębiorstw jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną lub na nośniku elektronicznym, po potwierdzeniu podpisem elektronicznym. Do tego jest niezbędna karta (wydają je biura Izb Handlowych), która umożliwia składanie podpisu elektronicznego. Obowiązek rejestracji firmy drogą elektroniczną nie obowiązuje przedsiębiorców indywidualnych i podmiotów, które podlegają jedynie rejestracji w REA (Wykaz Gospodarczo-Administracyjny).

Notariusz, adwokat, doradca podatkowy i handlowy, lekarz oraz inżynier to według włoskiego prawa "zawody intelektualne". Każdy, kto chce założyć firmę w ramach jednej z tych profesji, musi należeć do Rady lub Izby. Obowiązkowy jest także wpis do rejestru.

W ramach włoskiego kodeksu cywilnego, spółka może być zlikwidowana w szczególnych warunkach. We Włoszech likwidacja spółki Katowice ma miejsce tylko wtedy, gdy: firma została założona na określony okres czasu, kapitał spółki została obniżona poniżej minimum wymaganego przez prawo handlowe, spółka nie może już funkcjonować ze względu na znaczne straty. Likwidacja firmy we Włoszech mogą być dobrowolne lub przymusowa.

Podatek dochodowy od firm jest pobierany na dwóch poziomach: krajowym i lokalnym. Standardowa stawka krajowa podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 33%. Dodatkowo każda firma płaci podatek w wysokości 4,25% na szczeblu lokalnym.

Natomiast osoby fizyczne płacą podatki według stawek progresywnych, które wynoszą od 23 do 45 procent.

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 20%.

Ubezpieczenia społeczne we Włoszech są również skomplikowane. Płaci się tu dwa rodzaje składek. Pierwsza (INPS) ubezpieczenia spółeczne, druga (INALL) ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków. Zbieraniem składek zajmują się dwie oddzielne instytucje. Stawki zależą, od rodzaju działalności i wielkości firmy. Średnio na INPS wynoszą od 50 do 53% wynagrodzenia brutto, z czego pracownik płaci 9%. Na INALL składki wynoszą od 5 do 16%.