Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki na Wyspach Marshalla

Wyspy Marshalla położone są w połowie drogi między Indonezją a Hawajami, na wschód od Mikronezji. Wyspy Marshalla rozłożone są na około 2 milionach km2 na środkowym Pacyfiku, zamieszkałe przez ponad 60 000, stolica Majuro. Język angielski jest używany w biznesie i prawodawstwie.

Spółka International Business Company (IBC) na Wyspach Marshalla podlega przepisom ustawy korporacyjnej, która jest podobna do prawa korporacyjnego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. IBC to odrębne podmioty prawne wykorzystywane do różnych celów. Atrakcyjność IBC wynika z wielu unikalnych zalet, dzięki czemu firmy offshore z Wysp Marshalla mają niespotykany dotąd zakres możliwości biznesowych. Na przykład firma z Wysp Marshalla działać jako doradca inwestycyjny i prowadzić działalność w dowolnej branży z wyjątkiem bankowości, trustu, ubezpieczenia lub hazardu.

Założenie firmy offshore na Wyspach Marshalla nie wymaga dużo czasu i może zająć jeden dzień. Pierwszym krokiem w rejestracji spółki offshore jest wyszukiwanie nazwy, aby znaleźć nazwę dla proponowanej spółki offshore. IBC z Wysp Marshalla nie mogą przyjmować tych nazw innych podmiotów prawnych ani być zbyt podobne do już istniejących spółek. Rezerwacji nazw można dokonywać na okres do sześciu miesięcy bez żadnych kosztów. Dwie nazwy mogą być zarezerwowane na wypadek, gdyby jedna z nich nie zostało zatwierdzona. Chociaż nie jest to wymagane, zaleca się, aby nazwa IBC zawierała jedno z następujących słów lub ich skrót: “Company”, “Corporation”, lub “Incorporated”.

IBC nie może prowadzić działalności handlowej na Wyspach Marshalla. IBC nie mogą się angazować w działalność, taką jak: ubezpieczenia, bankowość, fundusze inwestycyjne, zarządzanie funduszami, reasekurację, usługi powiernicze.

Wyspy Marshalla mają wyłączną umowę franchisingową z jedną firmą, która posiada licencję na zakładanie wszystkich spółek niebędących rezydentami. Po zatwierdzeniu nazwy firmy mogą zostać utworzone przy użyciu standardowego statutu.

W przypadku standardowego statutu, wniosek o założenie spółki musi zawierać następujące informacje: - nazwa firmy,
- liczba akcji / udziałów,
- rodzaj akcji: z wartością nominalną lub bez,
- czy akcje mają być na okaziciela i / lub w formie ewidencyjnej,
- jeśli spółka chce użytyć własny statut, musi one być przygotowane zgodnie z prawem korporacyjnym Wysp Marshalla.

Nie ma wymaganego minimalnego dopuszczalnego kapitału zakładowego. Jeżeli jednak kapitał zakładowy przekracza 50 000 USD, zostanie nałożony jednorazowy podatek od kapitału. Minimalny wpłacony kapitał zakładowy wynosi 1 USD.

Do utworzenia IBC wymagany jest tylko jeden udziałowiec. Akcjonariusze mogą pochodzić z dowolnego kraju i mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi. Dopuszczalne jest ustanowienie nominowanych akcjonariuszy. IBC może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne o wartości nominalnej lub zerowej. Udziały o wartości nominalnej mogą być w dowolnej walucie. Zwykle akcje na okaziciela lub akcje na okaziciela są wydawane bez wartości nominalnej lub udziały o wartości nominalnej o wartości do 50 000 USD.

Wymagany jest tylko jeden dyrektor, który może być rezydentem dowolnego kraju i może osobą fizyczną lub osobą prawną (taką jak korporacja, LLC, itp.). Nominowani dyrektorzy są dopuszczalni. Jedynym wymaganym urzędnikiem jest sekretarz spółki, który może być rezydentem dowolnego kraju, osobą prawną lub osobą fizyczną. Biuro zarejestrowanego agenta może zapewnić sekretarza firmy. Lokalny zarejestrowany agent musi zostać wyznaczony, a jego siedziba może być siedzibą IBC.

Na Wyspach Marshalla nie wymogu audytu księgowości. Nie ma żadnych deklaracji rocznych. Nie ma wymaganych standardów rachunkowości ani dobrych praktyk.

Coroczne walne zgromadzenia akcjonariuszy muszą się odbyć, jednak mogą odbywać się w dowolnym miejscu.

IBC nie płaci podatku dochodowego, podatku od zysków kapitałowych, opłat skarbowych ani żadnych innych podatków bezpośrednich.

Nazwiska akcjonariuszy, dyrektorów i członków IBC nie są ujawniane w żadnych publicznych rejestrach. Ich nazwiska można również ukryć przed zarejestrowanym agentem.