Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w Andorze, zakładanie spółki w Andorze

Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że nie ma czegoś takiego jak "gotowa spółka" w Andorze, ponieważ firma jej akt założycielski (lub "statut") musi być dość specyficzny i dopasowany do rodzaju działalności handlowej czyli inaczej niż wielu innych krajach, w których firma może zmienić rodzaj działalności, na przykład: sprzedawca odzieży w firmę informatyczną decyzją zarządu.

W Andorze założenie spółki z o.o. Katowice przez nierezydentów musi być najpierw zatwierdzone przez Ministerstwo Gospodarki, które nie chce wspierać tworzenie tanich spółek "offshore". Firmy z Andory są zdecydowanie "onshore" ale jak będzie widać poniżej opodatkowane bardzo nisko. Oczywiście można zmienić statut lub powiększyć zakres działalności w celu umożliwienia podjęcia nowej działalności handlowej ale do nowych firm z różnym zakresem działalności może być trudno dostać szybkie zatwierdzenie. Dlatego najlepiej jest skorzystać z porady na temat jak zrobić statut z jak najszerszym zakresem działalności nie ryzykując odmowy. Zawsze można kupić istniejącą firmę - od czasu do czasu niektóre są dostępne w rozsądnej cenie - jeżeli statut jest odpowiedni dla nowego właściciela będzie trzeba jeszcze złożyć wniosek aby wprowadzić poprawki. Po zatwierdzeniu przez rząd założenie musi zostać potwierdzona przez notariusza, który wyda oficjalny akt założycielski w imieniu wszystkich akcjonariuszy i określi ich udziały. Podobnie jak w przypadku późniejszej sprzedaży jakichkolwiek udziałów w spółce musi być ona zarejestrowana i potwierdzona przez notariusza. Trzeba mieć statut spółki napisany przez prawnika lub specjalistę a cały proces zakładania spółki od początku do końca kosztuje około 1.000 euro.

Cudzoziemcy mogą być legalnie właścicielem 100% udziałów w przedsiębiorstwie handlowym lub w nie handlowej spółce holdingowej w Andorze, potrzebne jest zatwierdzenie przez Ministerstwo Gospodarki. W przypadku jakichkolwiek udziałów nierezydentów 10% (lub więcej) kapitału należy zatwierdzić ten akt przed notariuszem. Jeżeli cudzoziemiec nie jest jeszcze oficjalnym rezydentem w Andorze pozwolenie jest niezwykle trudne do uzyskania dla większościowych udziałów.

Osoby nominowane
Osoby nominowane są dozwolone ale rygorystyczne kontrole rzeczywistych beneficjentów akcji są dokonywane w celu zapewnienia zgodności z ustawą o pranie brudnych pieniędzy.

Akcje na okaziciela
Akcje na okaziciela nie są dozwolone na mocy prawa.

Rodzaje spółek
Do najpopujarniejszych form dzialalności gospodarczej na terenie Andory należą:
1. Societat Limitada (S.L.)
Jest to odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta forma działalności będzie odpowiednia dla małych firm. Jest aktywnie wykorzystywana w lokalnym handlu i branży usługowej. 3000 euro kapitału zakładowego jest wymagane do rejestracji spółki S.L. Ostateczna opłata za rejestrację wynosi około 600 euro. Roczne opłaty rządowe stanowią około 850 euro.
2. Societat Anonima (S.A.)
To odpowiednik spółki akcyjnej. Ta forma działalnosci jest wygodna dla dużych przedsiębiorstw z dużą ilością akcjonariuszy. Kapitał zakładowy wynosi 60 000 euro. Ostateczna opłata za rejestrację wynosi około 800 euro.
3. Andorra Societat Colectiva
Jest to typ spółki, w których kapitał jest podzielony między partnerów z nieograniczoną odpowiedzialnością.

Wszystkie transakcje kupna i sprzedaży akcji muszą być dokonane w drodze umowy prywatnej i zarejestrowana przez notariusza.

Podatki
Należy zauważyć, że mając firmę nie uprawnia to samo przez się do handlu lub pracy w Andorze. Dla celów handlowych spółka musi uzyskać licencję handlową oraz zarejestrować IGI (podoby do VAT) i do podatku dochodowego od spółek. VAT jest ustalona na poziomie 4,5% a podatek od osób prawnych od zysku netto wynosi 10%. Jest mało prawdopodobne aby zmienić te stwaki w perspektywie krótko lub nawet średnio terminowej. Dodatkowy bodziec dla przedsiębiorstw w rozwoju oprogramowania, licencji i praw własności intelektualnej mogą się przenieść tutaj, ponieważ mogą one ubiegać o przyznanie specjalnego 2% systemu podatkowego.

Aby pracować w Andorze trzeba mieć pozwolenie na pracę ale jako bierny rezydenta ("rezydent bez działalności zarobkowej") można legalnie pracować w Andorze jako dyrektora firmy. Akcjonariusze nierezydenci powinni być świadomi, że istnieje 10% podatku na każdy dochód generowany w Andorze przez nierezydenta. Rezydenci akcjonariusze i dyrektorzy nie ponoszą żadnych dalszych zobowiązań podatkowych prywatnych o ile wybiorą swoją korzyść w postaci dywidend w podatku dochodowym od firm (Corporation Tax), która została zapłacona w wysokości 10% od zysku netto spółki ze względu na zwolnienie w ustawie o podatku dochodowym.