Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Firma w San Marino, zakładanie spółki w San Marino

San Marino, najstarszy republika świata (założony w roku 301).
Rodzaj firm uznawanych przez San Marino w prawie spółek to: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (S.R.L.) i spółki akcyjne (S.p.A.).
Każdy może posiadać akcje (do 100%) w spółce San Marino bez względu na obywatelstwo i / lub miejsce zamieszkania lub siedzibę (z ograniczeniami dla firm handlowych, gdzie 51% udziałów musi być własnością osoby mającej miejsce zamieszkania w San Marino).
W większości przypadków, rejestracja nowej firmy w San Marino jest bardzo prosta i nie podlega ograniczeniom.

S.R.L. - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Minimalny kapitał zakładowy wynosi 25.000 euro. Połowa kapitału zakładowego musi zostać złożona w banku w San Marino w terminie 60 dni od dnia rejestracji w rejestrze spółek. Pozostałe 50% należy wpłacić w ciągu trzech lat. Jeśli spółka ma jednego udziałowca wtedy kapitał musi być wpłacony w jednej racie w terminie 60 dni od dnia zarejestrowania w rejestrze spółek. Należy powołać biegłego rewidenta gdy kapitał jest równa lub większa niż 77.000 euro lub jeśli w ciągu dwóch kolejnych lat obrotowych, wielkość sprzedaży lub świadczonych usług przekroczyła 2 mln euro. Komisja Rewizyjna (audytorzy, składa się przynajmniej z trzech członków) wymagane jest gdy przez dwa kolejne lata wielkość sprzedaży lub świadczonych usług przekroczyła wartość 7,3 mln euro. Większość członków Komisji Rewizyjnej musi faktycznie mieszkać w San Marino. Średni koszt na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny, opłaty skarbowe, podatki i rejestracja spółki) wynosi około 3,500.00 euro.

S.p.A. - spółka akcyjna
Minimalny kapitał zakładowy wynosi 77.000 euro. Połowa kapitału zakładoweog musi zostać zdeponowana w banku w San Marino w terminie 60 dni od dnia rejestracji w rejestrze spółek. Pozostałe 50% należy wpłacić w ciągu trzech lat. Jeśli spółka akcyjna ma tylko jednego akcjonariusza to kapitał zakładowy musi być wypłacona w jednej racie w terminie 60 dni od dnia wpisu do rejestru spółek. Obowiązkowo trzeba wyznaczyć niezależnego rewidenta. Jeśli prze dwa kolejne lata spółka osiągnie obroty ze sprzedaży lub świadczonych usług powyżej wartości 7,3 miliona euro, należy powołać komisję rewizyjną (audytorzy, składa się przynajmniej z trzech członków). Większość członków Komisji Rewizyjnej musi faktycznie mieszkać w San Marino. Średni koszt utworzenia S.p.A. (akt notarialny, opłaty skarbowe, podatki i rejestracja spółki) wynosi około 5.000,00 €.

Właściciel / udziałowiec, dyrektor lub członek zarządu (musi być osobą fizyczną z San Marino lub innego kraju) i musi spełniać następujące warunki:
nie został skazany prawomocnym wyrokiem w Republice San Marino i za granicą, na kary pozbawienia wolności na okres dłuższy niż dwa lata, za przestępstwa przeciwko mieniu w ciągu ostatnich piętnastu lat lub za korupcję, korzystanie z faktur dotyczących transakcji nieistniejących, oszustwa podatkowe, lichwę, umyślę bankructwo lub prania pieniędzy, za zbrodnie popełnione w ciągu ostatnich piętnastu lat; lub został skazany również w ramach toczącego się postępowania karnego za udział grupie przestępczej lub finansowanie terroryzmu.

Zadania dotyczące uruchomienia i rejestracja spółki z o.o. Katowice są dość proste i mogą być zrobione w ciągu około 20/30 dni. Firmy mogą być zarządzane przez "jedynego dyrektora” lub przez Radę Dyrektorów (od 2 do 7 osób). Sprawozdania finansowe muszą zostać zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników w terminie do 31 maja każdego roku. Firmy muszą przedstawić co rok następujące dokumenty podatkowe do urzędu skarbowego: zwrot podatku dochodowego (do 30 czerwca) a w razie potrzeby deklaracja "potrącenia podatku u źródła" (do 30 czerwca), deklarację "podatek od prowizji pośrednikom" (do 30 czerwca), deklarację "podatku od importu" (do 30 czerwca).

Stawka podatku dochodowego wynosi 17%. Zyski wypłacane właścicielom / akcjonariuszom nie podlegają dodatkowemu opodatkowaniu w San Marino.

W Republice San Marino w niektórych sektorach działalność podlega zatwierdzeniu przez Congresso di Stato (Rada Ministrów San Marino). Następująca działaność wymaga zatwierdzenie Congresso di Stato: zawody medyczne i ochrony zdrowia; sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych i alkoholi, sprzedaż kamieni szlachetnych i telefonów; działalność gospodarcza objęta zakresem umowy między Republiką San Marino a Republiką Włoską w sprawie międzynarodowych dróg i transportu; druk i produkcja w sektorze numizmatycznym i filatelistycznym; budowa budynków w branży budowlanej (podłogi, panele, ściany - tynk, wykończenia domu); instalacja i naprawa urządzeń grzewczych, klimatyzacji, wody i urządzeń sanitarnych oraz dystrybucji wody i gazu, korzystanie z energii elektrycznej; budowa dróg; każda działalność gospodarcza w sektorze produkcji energii; wszystkie rodzaje działalności gospodarczej w sektorach telekomunikacji, ruchu telefonicznego, karty telefoniczne i telefony; usuwania i utylizacji odpadów i śmieci; zakup, zarządzania i sprzedaży nieruchomości; wynajem samochodów, łodzi i samolotów; działalność gospodarcza komisanta; usługi dla higieny i estetyki osobistej; wszystkie działania gospodarcze w sektorze rynku broni, materiałów wybuchowych i produktów z prochu strzelniczego; każda działalność gospodarcza w sektorze windykacji; działalność związana z nauczaniem i szkoleniem.

System bankowy w San Marino
Każdy może otworzyć rachunek bankowy w San Marino na podstawie dowódu tożsamości.

San Marino zalety prowadzenia firmy:
1. Istnienie jednego podatku dochodowym od jednej firmy. Firmy podlegają stawce podatku dochodowego w wysokości 17%.
2. Prosty i przyjazny systemu podatkowego.
3. Zyski podzielone między akcjonariuszy nie podlegają dodatkowemu opodatkowaniu.
4. Wszystkie koszty w zarządzaniu firmą i służące osiągnięciu zysku można odliczyć od podatku.
5. Amortyzacja: całkowicie można odliczyć od podatku w pierwszym roku obrotowym.
6. Zysk osiągnięty może być w całości wypłacony udziałowcom (nie ma rezerwy obowiązkowej z wyjątkiem banków i instytucji finansowych).
7. Korzystne zasady rozliczaniu leasingu.
8. Można kontynuować stratę finansową w ciągu 3 kolejnych lat podatkowych.
9. Nie ma podatku VAT.