Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółek w Belize

W przeciwieństwie do większości innych rajów podatkowych Belize nie jest wyspą i ma dość silną i zróżnicowaną gospodarkę narodową. Jednocześnie sektor usług offshore znacząco przyczynia się do wzrostu dochodów tego kraju. Dlatego też rząd i społeczeństwo mają szerokie poparcie dla dalszego rozwoju Belize jako wiodącego centrum finansowego offshore. Belize jest jednym z dwóch krajów w Ameryce Środkowej i Południowej, gdzie językiem urzędowym jest język angielski.

IBC to prywatna firma, która ma za zadanie angażować się w jakąkolwiek międzynarodową działalność gospodarczą. IBC jest zwolniony z podatku w swojej macierzystej jurysdykcji, posiada obszerne funkcje chroniące poufność jego właścicieli i nie podlega żadnym uciążliwym wymogom sprawozdawczym.

IBC Belize powstaje zgodnie z ustawą Belize International Business Companies. Ten akt prawny został początkowo przyjęty w 1990 r., a następnie rozszerzony i zmieniony w 2000 r. Ustawa o Belize IBC uznawana jest na całym świecie za jedno z najnowocześniejszych i przyjaznych dla użytkownika rozwiązań prawnych dotyczących korporacji offshore. Belize IBC jest idealnym wehikułem korporacyjnym do międzynarodowych transakcji finansowych, zaprojektowanym specjalnie z myślą o inwestorach zagranicznych. Przepisy Belize ułatwiają szybką i prostą rejestrację, a zakładanie spółki z o.o. Katowice z jej nowoczesnym i skomputeryzowanym rejestrem IBC jest w stanie przetworzyć rejestrację firmy w ciągu godziny.

Belize - zalety jurysdykcji
Belize ma prawdopodobnie najszybszy rejestr IBC na świecie, gdzie zarejestrowanie nowej spółki offshore zajmuje tylko kilka godzin.
Belize IBC są właściwie wolne od wszelkich podatków w Belize, z tylko kilkoma prostymi warunkami wstępnymi.
Belize IBC są wolne od wszelkich wymogów sprawozdawczych.

Superszybka rejestracja spółki
Belize zapewnia prawdopodobnie najszybsze zarejestrowanie spółki IBC na świecie. Rejestracja tego samego dnia w Belize to standard - w rzeczywistości założenie nowej IBC zajmie zwykle tylko kilka godzin. Wynika to z wysoce wydajnego, skomputeryzowanego systemu rejestracji wprowadzonego przez rejestr firm w Belize.

Brak podatku
Firma IBC Belize zgodnie z definicją prawa, nie podlega żadnemu podatkowi ani cłu od dochodów lub zysków. Przepisy te są określone w ustawie o IBC Belize. W szczególności wszystkie dochody przedsiębiorstwa objętego Ustawą IBC w Belize; wszystkie dywidendy lub inne wypłaty wypłacone przez spółkę osobom, które nie są rezydentami w Belize; wszelkie odsetki, czynsze, tantiemy, rekompensaty i inne kwoty wypłacone przez spółkę osobom, które nie są osobami mieszkającymi w Belize; wszystkie zyski kapitałowe zrealizowane w odniesieniu do jakichkolwiek akcji, zobowiązań dłużnych lub innych papierów wartościowych spółki zarejestrowanej zgodnie z Ustawą IBC Belize przez osoby, które nie są osobami zamieszkałymi w Belize, są zwolnione ze wszystkich przepisów Ustawy o przychodach z Belize i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zasadniczo, Belize IBC jest całkowicie wolną od podatku firmą offshore, o ile spełnia kilka prostych warunków, które śa wymienione w ustawie o IBC Belize. Głównym wymaganiem jest to, że IBC w Belize nie może prowadzić działalności gospodarczej na terytorium Belize (ale może prowadzić działalność z innymi IBC Belize).

Ustalona rządowa opłata licencyjna zamiast podatków
Ze względu na wszystkie niewiarygodne korzyści fiskalne, Belize IBC musi płacić ustaloną roczną opłatę rządowi Belize. W przypadku większości międzynarodowych firm, ta opłata wynosi 100 USD. Rzeczywista wysokość opłaty rządowej zależy od kwoty i rodzaju kapitału docelowego IBC.

Osobowość prawna
Firma IBC z Belize jest dla wszystkich celów prawnych odrębną osobą prawną i posiada takie same prawa i uprawnienia jak osoba fizyczna.

Przy rejestracji spółki nie są składane żadne informacje na temat właścicieli spółki, dyrektorów oraz akcjonariuszy. Ta informacja pozostaje znana tylko licencjonowanemu agentowi, który jest zobowiązany prawem do zachowania pełnej poufności. Wewnętrzne rejestry korporacyjne IBC, takie jak rejestr udziałowców, dyrektorów oraz protokoły i uchwały, są przechowywane przez zarejestrowanego agenta i są również poufne. Jedynymi dokumentami IBC Belize przechowywanymi w publicznym rejestrze są umowa i statut. Dokumenty te nie zawierają żadnych wskazówek dotyczących faktycznych właścicieli czy dyrektorów.

Belize IBC nie ma żadnego minimalnego wymogu kapitałowego.