Albania
Andorra
Austria
Białoruś
Belgia
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Liechtenstein
Litwa
Łotwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
Mołdawia
Monaco
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Rosja
Rumunia
San Marino
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Szwecja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Strona główna

Zakładanie spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) to federacja siedmiu niezależnych Emiratów Arabskich.

Zgodnie z prawem federalnym ZEA, zagraniczne firmy mają do wyboru trzy główne typy przedsiębiorstw do prowadzenia działalności gospodarczej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich:
- Limited Liability Company (LLC) - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Free Trade Zone Company - podmiot z strefy wolnego handlu,
- International Business Company (IBC) - spółka międzynarodowa.

Firmy mogą również działać, zakładając oddział zagranicznej firmy lub przedstawicielstwo zagranicznej firmy.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich istnieje wiele stref wolnego handlu, z których każdy ma własny wolny obszar celny. Są to podmioty przynoszące zysk. Ich głównym źródłem dochodów jest wynajmowanie powierzchni biurowej, pobieranie opłat licencyjnych i świadczenie usług dla firm działających w wolnym obszarze celnym. Zasady i przepisy obowiązujące w każdej strefie wolnego handlu nie różnią się istotnie.

LLC jest bardzo popularna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Najbardziej znanym z siedmiu emirtów jest Dubaj i dużó osób określa ten rodzaj spółek Dubai LLC. Aby założyć spółkę LLC, wymagana jest obecność co najmniej dwóch akcjonariuszy. Maksymalni akcjonariusze to 50.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zakazują cudzoziemcom posiadania większości udziałów w ich podmiotach prawnych. LLC zapewnia maksymalny udział własności zagranicznej na poziomie 49%. Oznacza to, że 51% udziałów w spółce LLC musi należeć do obywatela ZEA. Zagraniczni inwestorzy mają możliwość wyboru jednego obywatela ZEA jako "sponsora", który jest wymieniony jako partner z 51% udziałów. Możliwe jest inne uzgodnienie podziału zysków. Na przykład, przy podziale zysków i strat inwestorzy zagraniczni mogą mieć 80% a 20% dla lokalnego sponsora z ZEA. Sponsor może otrzymać jedynie stałą roczną opłatę lub procent całkowitej sprzedaży, jeśli zagraniczni właściciele zatrzymają 100% zysków.

Firmy z Dubai Free Trade Zone to kolejne rodzaj firmy, którą można złożyć w ZEA. Dubaj to miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które oferuje specjalne zachęty dla zagranicznych inwestorów. Ma wyznaczone obszary w mieście, które oferują zachęty podatkowe i biznesowe, szczególnie dla zagranicznych inwestorów.

Korzyści dla firm z strefy wolnego handlu w Dubaju są następujące:
- cudzoziemiec może mieć 100% udziałów w firmie,
- spółka może być utworzona tylko przez jedną osobę,
- spółka możesz otwarzyć rachunek bankowy w Dubaju,
- dane właścicieli są objęte tajemnicą,
- ten typ firmy obowiązuje podatek w wysokości 0% w Dubaju lub ZEA,
- rozsądne koszty założenia i odnowienia,
- spółkę zlikwidować w dowolnym momencie,
- spółka może prowadzić działalność międzynarodową,
- może posiadać nieruchomości.

Zjednoczone Emiraty Arabskie składają się z siedmiu niezależnych Emiratów a jednym z nich jest Ras Al Khaimah (RAK). W Emiracie Ras Al Khaimah obowiązuje ustawa umożliwiającą tworzenie zagranicznych firm International Business Companies (RAK IBC). RAK IBC jest firmą, która szybko staje się popularną opcją dla obcokrajowców pragnących stworzyć spółkę offshore w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Spółka RAK IBC ma wiele zalet, m.in.:
- nie ma: podatków od firm, podatku od zysków kapitałowych, podatku dochodowego, podatku potrącanego u źródła; nie ma podatku VAT,
- odpowiedzialność akcjonariusza jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału zakładowego,
- nazwiska akcjonariuszy nie są częścią publicznych rejestrów,
- wymagany jest tylko jeden akcjonariusz,
- wymagany jest tylko jeden dyrektor,
- wszystkie dokumenty można przygotować w języku angielskim, który jest językiem powszechnie używanym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rejestracja nowej spółki musi zostać dokonana przy pomocy wniosku złożonego do Departamentu Rozwoju Ras al-Khaimah. Wniosek i wszystkie dokumenty uzupełniające mogą być w języku angielskim. Firmy można założyć tylko poprzez zarejestrowanych agentów. Spółkę może założyć w ciągu dwóch dni roboczych. Do zarejestrowania spółki należy udowodnić, że cały kapitał został zdeponowany w banku ZEA.

Spóła IBC jest zobowiązany do wyboru nazwy firmy, która nie jest podobna do nazwy innej osoby prawnej z ZEA. Nazwa firmy musi kończyć się dopiskiem "Limited" lub "Incorporated" lub skrótem "Ltd" lub "Inc".

Wymagany jest tylko jeden akcjonariusz. Akcjonariuszami mogą być inne spółki. Wymagany jest tylko jeden dyrektor. Wymagany jest sekretarz spółki, który musi być rezydentem ZEA i może być osobą fizyczną lub prawną.

RAK IBC jest zobowiązana do wyznaczenia lokalnego zarejestrowanego agenta i do utrzymania lokalnego adresu siedziby spółki.

Wymagane jest prowadzenie księgowość. Nie ma wymagań dotyczących audytów. Zapisy księgowe lub sprawozdania finansowe nie muszą być dostarczane do instutycji rządowych. Nie ma wymogu organizowania walnych zgromadzeń.